Zonnepark met 7.800 zonnepanelen bij Hoogengraven ingeschakeld

Stegeren – Het zonnepark in Hoogengraven dat door GroenLeven uit Heerenveen is gerealiseerd is vorige week aangesloten en in gebruik genomen. Met de ruim 7.800 zonnepanelen kunnen 890 huishoudens worden voorzien van schone energie. Het zonnepark is gerealiseerd op een veld van ten noorden van De Bootsman; ten oosten van de Driehoekweg en ten zuiden van het bosgebied. “Met de ingebruikname van het zonnepark heeft de gemeente Ommen een mooie stap gezet in hun ambities om meer duurzame energie op te wekken”, schrijft GroenLeven in een persbericht.

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing heeft een grote rol gespeeld bij de realisatie van het zonnepark, wat een belangrijke voorwaarde was van de gemeente Ommen. Het zonnepark wordt aan de kant van de Driehoekweg aan het zicht onttrokken door een singel met bloei- en vruchtstruiken zoals meidoorn. Aan de oostkant, waar Buitenplaats De Berghorst grenst, wordt een haag met inheemse heesters van ten minste 2 meter hoog geplant. Zo kan er op een zo zorgvuldig mogelijke manier gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte, en wordt de omgeving zo weinig mogelijk aangetast.

Fietspad

Aan de zuidzijde van het zonnepark is een strook bloemrijk grasland ingezaaid. Machinaal maaien kan daardoor worden beperkt tot één keer na de bloei. Daarnaast biedt het bloemrijke mengsel ook een stimulans voor de insectenpopulatie. Doordat hier eiken staan zullen de panelen in verband met de schaduw hier niet tot aan de rand doorlopen.

Foto: GroenLeven

Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht van het laten grazen van dieren op het zonnepark zelf, en in het bloem- en kruidenrijke grasland naast het park. Langs de parallelweg komt een verhoogd uitzichtpunt met een informatiepaneel. Vanaf daar zullen het zonnepark, en de dieren die daar eventueel lopen, te zien zijn. Bijkomend voordeel is dat de dieren kunnen schuilen onder de verhoging, evenals de zonnepanelen zelf.

Lindenbergh

Het zonnepark bij de Hoogengraven is de eerste van twee zonneparken die GroenLeven aanlegt in de gemeente Ommen. Op een terrein gelegen bij De Lindenbergh zal GroenLeven binnenkort starten met de realisatie van een zonnepark van 1,2 hectare.