Zebrapaden Pr. Julianastraat en Schurinkstraat worden beter zichtbaar gemaakt

Ommen – Er moeten extra maatregelen komen om de verkeersveiligheid op de Schurinkstraat en Prinses Julianastraat te verbeteren. Vooral de drie voetgangersoversteekplaatsen, die volgens de gemeenteraad onvoldoende verlicht zijn, moeten zo snel mogelijk beter worden aangeduid. Dat is het oordeel van de gemeenteraad van Ommen. De raadsfracties vinden dat de herinrichting van beide straten, die in het verlengde van elkaar liggen, niet persé tot een betere verkeersveiligheid heeft geleid. Een indirecte aanleiding van de discussie in de raadsvergadering van gisteravond was het ongeval dat afgelopen zaterdag plaatsvond op het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Vrijthof en het Lodderholt. De 75-jarige voetganger die toen werd aangereden raakte zwaargewond, en overleed een dag later in het ziekenhuis. Er werd tijdens de discussie gepleit voor verkeersmaatregelen om het oversteken veiliger te maken.

Zaterdag

Het ongeval van afgelopen zaterdag staat niet op zichzelf. Bij het nieuwe zebrapad bij de LIDL vond afgelopen zomer, na de herinrichting, een ongeluk plaats. En bij het zebrapad nabij de kruising waar zaterdag het ongeval plaatsvond gebeurde vandaag precies drie jaar geleden een vergelijkbaar ongeluk als afgelopen weekend. Jaren daarvoor kwam daar iemand om het leven bij een ongeluk. Wethouders Bongers sprak zijn medeleven uit, en benadrukte dat het trieste ongeval van zaterdag deels een gevolg was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. “Het onderzoek van de politie is nog niet volledig afgerond, maar met toestemming van de politie mag ik melden dat hierbij in ieder geval geen sprake is geweest van overschrijding van de snelheid, sterker nog: er is heel langzaam gereden. Er waren op dat moment extreem slechte weersomstandigheden”, deelde Bongers. “Tot nu toe hebben we in ieder geval van de politie meegekregen dat het niet ligt aan de inrichting van de weg, of aan te hoge snelheden. Daarmee zeg ik niet dat er geen verbeteringen uit te voeren zijn.”

Moties

De fracties waren het er allemaal over eens dat er wat moet worden gedaan, maar kwamen gisteren aanvankelijk toch met twee verschillende moties om maatregelen af te dwingen. Henri Mors (D66) kwam samen met de VOV, VVD en PvdA met een motie welke voor een groot deel overeenkwam met een motie die Marinus Dunnewind (CDA) daarna samen met de LPO en VVD voorstelde. Maar die eerstgenoemde motie ging wel een stukje verder dan die laatste. De D66 en de andere ondertekenaars noemden onder andere het terugbrengen van de maximumsnelheid van vijftig naar dertig kilometer per uur, maar ook het einde aan de huidige voorrangspositie van de straat. Na twee korte schorsingen waar tijdens de koppen bij elkaar werden gestoken werden de verschillen weggewerkt, en kwam er één motie die door alle fracties werd gesteund. Na bespreking met de wethouder werd deze unaniem aangenomen.

Alle fracties vinden dat er zo snel mogelijk moet worden gezorgd voor goede verlichting bij en zichtbaarheid van de drie zebrapaden. “Zeker in deze donkere dagen is het extra gevaarlijk”, aldus Ilona Lagas (VVD). “Ze liggen op een verhoging, daar kijk je niet op, maar er overheen”, legde Mors (D66) uit. “En dat hoeft echt niet moeilijk te zijn, daar kunnen morgen nog bouwlampen staan.” Via de motie wordt het college opgedragen om hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 februari 2020, wat aan te doen. Dunnewind noemde als mogelijke oplossing knipperlichten in het wegdek bij de zebrapaden die oplichten als automobilisten naderen. Via de motie wordt het college ook gevraagd om vóór 1 april met een voorstel te komen met aanvullende maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, en bij de politie aan te dringen op betere handhaving.

Snel beter zichtbaar

Verkeerswethouder Leo Bongers beloofde dat binnen enkele weken de zichtbaarheid op de zebrapaden zal worden verbeterd, en nog vóór 1 april volgend jaar te komen met een voorstel met andere maatregelen die de verkeersveiligheid op de Schurinkstraat en Prinses Julianastraat kunnen verbeteren. Burgemeester Hans Vroomen, die handhaving in zijn portefeuille heeft, beloofde de politie ondanks het personeelstekort te vragen om beter te controleren op het naleven van de maximumsnelheid in beide straten, en het stoppen voor overstekers bij zebrapaden. “Het onderwerp is al aan de orde geweest met politie, en is een prioriteit in het jaarplan.”