Zebrapad bij LIDL en bredere fietsstroken bij herinrichting Julianastraat/Schurinkstraat

OMMEN – De gemeente Ommen heeft vanavond het ontwerp voor de herinrichting van de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat tot ‘erftoegangsweg plus’ gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een openbare inloopbijeenkomst in zalencentrum De Kern aan de Bouwstraat. Verkeerskundige medewerkers van adviesbureau Roelofs, medewerkers van de Gemeente Ommen en een aantal leden van de opgestelde werkgroep gaven aan de hand van kaartmateriaal toelichting en beantwoorden vragen.

Belangstellenden kregen toelichting over de plannen aan de hand van kaarten.

Erftoegangsweg plus

In de ‘Verkeersvisie 2030’ is bepaald dat de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat zogeheten ‘erftoegangsweg plus’ moeten worden. De gemeenteraad stemde afgelopen maart dan ook in om de aaneengesloten straten her in te richten tot een ‘erftoegangsweg plus’. Op zo’n weg geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, en staan zowel ‘doorstroming’ als ‘verblijven’ centraal. Aan de ene kant vervullen de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat namelijk de ontsluiting van een groot deel van het centrum van Ommen, aan de andere kant wordt er aan beide kanten van de weg gewoond en gewerkt. De uitgangspunten van de herinrichting zijn dat alle weggebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de weg, dat omwonenden en bedrijven goed bereikbaar blijven, en dat de overlast door het geluid van het verkeer zo veel mogelijk wordt beperkt.

Werkgroep

Tijdens een informatiebijeenkomst in juli van dit jaar hebben zo’n 65 bewoners van de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat, en andere belangstellenden, meegedacht over de herinrichting van de straten. Op die avond is ook een werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 16 bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de belangengroepen. De werkgroep is samen met medewerkers van de gemeente, en een verkeerskundig adviesbureau, aan de slag gegaan met de opmerkingen, aandachtspunten en ideeën die tijdens de informatiebijeenkomst werden verzameld.

Eerste concept-schets

Op een bijeenkomst op 5 september presenteerde verkeerskundig adviesbureau Roelofs een eerste concept-schets van de nieuwe inrichting. De schets werd besproken tijdens de bijeenkomst en een aantal grote lijnen werden opgesteld. Met de input van deze bijeenkomst werd een tweede concept-schets gemaakt. Deze schets werd op woensdag 19 september door de leden van de werkgroep, verdeeld in twee groepen, ter plekke bekeken en besproken. De resultaten uit de beide groepen werden met de hele werkgroep besproken om te kijken welke oplossingen de voorkeur hebben en nader uitgewerkt moesten worden.

Handhaving en verkeersbelasting

De leden van de werkgroep vragen ook extra maatregelen om de verkeersbelasting op de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat structureel te gaan verminderen. Daarnaast hebben zij gevraagd om meer handhaving en controles op snelheid en het verbod voor vrachtverkeer. De werkgroep verkeer, bestaand uit deskundigen van de politie en brandweer, heeft geadviseerd over deze voorstellen. Over het algemeen konden zij instemmen met de oplossingen die de werkgroep heeft bedacht. Volgens een lid van de werkgroep hebben zij aangegeven nu te kunnen gaan handhaven.

Ontwerp

De voorstellen van de werkgroep, aangevuld met het advies van de werkgroep verkeer, werden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit werd vanavond tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Gehele lengte

Over de gehele lengte van de straten worden een aantal veranderingen in grote lijnen doorgevoerd. Zo komt er over de gehele lengte nieuw asfalt. Bij de bestaande kruispuntplateau’s worden de klinkers ingeruild voor asfalt. Door het vervangen van de klinkers met asfalt moeten deze plateaus ‘soepeler’ worden. De veelgenoemde klachten van klapperende aanhangers ’s morgens vroeg zouden hiermee moeten verdwijnen. Daarnaast krijgen alle fietssuggestie stroken een breedte van 1,80 meter. Deze worden dan niet meer aangegeven met opgebrachte verf die snel weer verslijt, maar door met gekleurd asfalt.

Rotonde

Er werden bij de bijeenkomsten veel opmerkingen gegeven over de fietsoversteek bij het noordelijke uiteinde van de Schurinkstraat, bij de rotonde met de Chevalleraustraat/Strangeweg. Er is hier echter niet veel ruimte voor verandering. Om te beginnen worden de oversteekplaats van de fietsers en de voetgangers omgewisseld. Dit zodat zij bij het oversteken verder van de rotonde zijn, en dus meer ruimte en tijd hebben om over te steken. Daarnaast wordt de opstelplek van de fietsers duidelijk gemarkeerd. Voor een midden geleider is geen plek, maar wel wordt er een extra markering aangebracht op de weg as.

Tussen de LIDL en de kringloop de Tweede Ronde komt een vierde plateau met zebrapad.

LIDL

Tussen de LIDL en de kringloop de Tweede Ronde komt een vierde plateau. Dit zodat op deze plek een veilige oversteekgelegenheid kan worden gecreëerd en de snelheid op de Schurinkstraat kan worden verlaagd. Hier komt ook een zebrapad. De zuidelijke uitrit van de LIDL-parkeerplaats en de noordelijke uitrit van het Schurinkhof vallen binnen het plateau. Bij de zuidelijke aansluiting van het Schurinkhof en de Smitstraat zullen uitrit constructies worden aangelegd.

De bushaltes tussen de Den Lagen Oordt en het Vrijthof in de vorm van een geleider zullen verdwijnen.

Bushalte en Vrijthof

De bushaltes tussen de Den Lagen Oordt en het Vrijthof in de vorm van een geleider met een lus voor de fietsers zullen verdwijnen en worden vervangen door een verhoogd trottoir. Bij grote hoeveelheden passagiers zullen zij niet meer tussen de bus en de fietsers komen te staan, en moet al het verkeer, inclusief de fietsers, stoppen wanneer een bus stopt bij een halte. Daarnaast is het verhoogde plateau aanzienlijk hoger dan de bestaande geleider, dit zodat mensen in rolstoelen zonder problemen de bussen in kunnen. Een ander voordeel is dat de slechtzienden stroken kunnen worden doorgetrokken.

Bij de kruising met de Vrijthof en het Lodderholt zal het zebrapad aan de zuidelijke kant verdwijnen, het noordelijke zebrapad blijft wel gewoon. Daarnaast worden hier de paaltjes in de binnenbocht verplaatst. De aansluitingen van het Vrijthof en de Lodderholt zullen nieuwe bestrating krijgen.

Vechtkade

Bij de aansluiting met de Vechtkade zal een midden geleider komen zodat fietsers en voetgangers in twee fasen kunnen oversteken. Als bijkomend effect zal het aanbrengen van een midden geleider een vertragende werking hebben op het verkeer. Daarnaast zullen de fietspaden aan beide zijden eerder afbuigen.

Bij de aansluiting met de Vechtkade zal een midden geleider komen.

College besluit

Tot 17 oktober kunnen reacties op het plan ingediend worden. Dit kon vanavond tijdens de bijeenkomst, of door een reactieformulier in te vullen. Daarna wordt het ‘Definitief Ontwerp’ ter vaststelling voorgelegd aan het college. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met de ingediende reacties. Het college van B&W gaat dan medio november beslissen welk ontwerp uitgevoerd gaat worden. Eind november, na het besluit van het college komt nog een bijeenkomst met de werkgroep om de resultaten te bespreken, en samen na te gaan hoe de werkgroep verder betrokken wil blijven bij de realisatie van de herinrichting.

2019

De huidige planning is dat in januari 2019 de opdracht verstrekt zal gaan worden en dat de realisatie rond juli dat jaar, voor de zomervakantie, afgerond zal zijn.