Woningmarkt in Ommen groeit weer na jarenlange tegenslag

OMMEN – In de eerste helft van 2018 is het aantal woningen in Ommen opnieuw gegroeid. Met name in De Vlierlanden wordt veel gebouwd. Nadat er jarenlang niet gebouwd is, is er nu sprake van een inhaalslag.

Het woonbeleid van de gemeente Ommen richt zich op het versnellen van de woningbouw. Tussen 2006 en 2016 zijn er nauwelijks nieuwe woningen gebouwd in de gemeente Ommen. De woningmarkt is de laatste jaren weer in beweging gekomen en de vraag naar woningen is flink toegenomen. Daarom is er in de gemeente Ommen nu sprake van een inhaalslag. Er is volop gebouwd in het centrum van Ommen en in De Vlierlanden. Ook in de kleinere kernen is ruimte voor nieuwe woningen.

Halverwege 2018 zijn al weer ruim 30 bouwkavels verkocht. Vooral de woningbouw in De Vlierlanden levert een belangrijke bijdrage aan het aantal nieuwe woningen in Ommen.
De Vlierbrink is het eerste deel van De Vlierlanden waar gebouwd wordt. In de eerste twee fases verkocht de gemeente Ommen hier al 85 woningbouwkavels. In de laatste fase van De Vlierbink worden nog eens 97 woningen gebouwd. Ook hier zijn nagenoeg alle kavels in optie genomen. Er zijn nog slechts 3 lommerrijke kavels beschikbaar. Naar verwachting wordt een groot deel van deze kavels in 2018 verkocht en worden deze woningen in 2019 opgeleverd.
Daarnaast bouwt Bouwcombinatie Ommen in De Vlierbrink 38 woningen. Een lokale belegger en De Veste bouwen huurwoningen in De Vlierlanden. Daarmee wordt in De Vlierlanden het complete spectrum van de woningmarkt bediend.

In het centrum van Ommen en in het gebied Haven-West, wordt door ontwikkelaars flink gebouwd. Haven-West is op enkele woningen na bijna uitverkocht. Daarnaast zijn de eerste drie appartementencomplexen langs de Vechtkade opgeleverd en worden de appartementen boven die nieuwe Hema deze zomer opgeleverd.

Met deze groei van het aantal woningen, voldoet de gemeente Ommen aan de afspraken met de provincie Overijssel. De gemeente wil blijven inspelen op de behoefte aan nieuwe woningen in Ommen. Door deze positieve cijfers ontstaat ruimte voor de gemeente om alvast na te denken over nieuwe woningbouwplannen, zoals het volgende deel van De Vlierlanden en woningbouw in Haven-Oost.