Werkzaamheden bij knooppunt Varsen van start

Varsen – Op steeds meer plekken wordt volop gewerkt aan de Vechtdal Verbinding. Na Balkbrug en de werkzaamheden op en rondom de Hessenpoort is het nu beurt aan knooppunt Varsen, nabij Ommen. Op die plek komt straks een nieuwe verbinding van de N340 op de N48. De laatste tijd zijn er tal van voorbereidende werkzaamheden geweest. En begin augustus starten de werkzaamheden aan de Balkerweg, gaan de werkzaamheden aan de N48 van start en wordt de realisatie van het nieuwe knooppunt Varsen opgepakt. Het beoogde resultaat is een soepele en snellere verbinding tussen de N340 en de N48.

Illustratie: Provincie Overijssel

De werkzaamheden

De huidige verkeerslichten verdwijnen en de aansluiting van de N340 op de N48 wordt volledig anders ingericht. De huidige N340 buigt in de toekomst af naar het noorden en sluit daar aan op de N48. Om dat mogelijk te maken wordt een fly-over aangelegd. Door de aanpassingen aan het nieuwe knooppunt kan verkeer uit de richting Zwolle/Ommen straks in één beweging doorrijden.  De Varsenerdijk sluit straks met een turborotonde aan op de N340. Naar het noorden toe krijgt de N48 er aan beide kanten een extra rijstrook bij en onder de N48 door komt een fietstunnel, zodat ook fietsers en voetgangers veilig en ongehinderd de N48 kunnen kruisen. De op- en afritten van de N48 naar de Bakerweg worden aangepast en de kruisingen vervangen door een tweetal rotondes.

Planning

De werkzaamheden bij de Balkerweg en knooppunt Varsen starten in augustus en de bouw van de fietstunnel volgt in september. Medio november 2020 wordt de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 opengesteld. Dan wordt de nieuwe verbinding voor het verkeer dat van noord naar zuid rijdt en visa versa aangepast. Als laatste wordt in 2021 de Varsenerdijk gereconstrueerd. De doorstroming zal door deze nieuwe verbinding aanzienlijk verbeteren. Hoewel het veel werk is, kan het meeste naast de bestaande wegen worden uitgevoerd, waardoor overlast en hinder voor verkeer beperkt blijft. Toch zijn er een beperkt aantal (nacht)afsluitingen nodig. Over die afsluitingen wordt op tijd gecommuniceerd. En Ommen blijft ook tijdens de afsluitingen altijd bereikbaar via de Balkerweg of de Varsenerdijk.

De op- en afritten van de N48 naar de Balkerweg worden aangepast en de kruisingen vervangen door een tweetal rotondes. Illustratie: Provincie Overijssel

Online platform

Vanwege het COVID-19 virus is het niet mogelijk een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Om omwonenden en belangstellenden te informeren is een online platform ingericht. Op dit platform staan video’s, een presentatie en flyers over de werkzaamheden. Ook zijn er diverse kaartjes te vinden. Naast de reguliere kanalen kan men via het contactformulier op het online platform vragen stellen. Het online platform is te vinden via: www.wegaanlive.nl/vechtdalverbinding. Op dit platform staat naast informatie over Varsen, informatie over alle werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding.

Project Vechtdal Verbinding

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld. De bouwwerkzaamheden zijn begin 2020 gestart. Aannemer VDV is al begonnen met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug.

Nu volgen de werkzaamheden bij knooppunt Varsen en op de N48. Daarna worden de bestaande N340 en de verdere N377 aangepakt. Het project moet eind 2023 afgerond zijn. Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.vechtdalverbinding.nl. Ook zijn de werkzaamheden te volgen via de BouwApp, en op Facebook en Instagram.