Watersportvereniging wil volgend vaarseizoen vervanging voor vervallen havengebouw

Ommen – Het afgelopen decennium hebben op de kade van de Vecht forse veranderingen plaatsgevonden. De N34 werd afgewaardeerd tot de Vechtkade, en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het derde en laatste appartementengebouw op de kade van de Vecht. De container op de kade van de Vecht die dienstdoet als ‘Havenkantoor’ is inmiddels behoorlijk in verval geraakt, en voldoet al lang niet meer qua techniek en functionaliteiten. Het bouwwerk past daarnaast door de ernstige veroudering, waaronder flinke verkleuring van de groene verf, ook niet meer in het aanzicht van de verder getransformeerde omgeving. De kade is tegenwoordig verder gevuld met eigentijdse appartementengebouwen, een modern horecapaviljoen en het monumentale ‘Oude Gemeentehuis’.

Inham

Vanuit het project Vechtoevers werd de passantenhaven, toen alleen nog bestaande uit aanlegsteigers, in 2015 opgewaardeerd met een inham in de noordelijke oever. Met deze opwaardering konden voor Ommen extra aanlegplaatsen worden gerealiseerd aan de Vecht. De jachthaven telt nu circa 35 vaste ligplaatsen, en 20 ligplaatsen voor passanten. De opvarenden kunnen hier gebruik maken van stromend water, stroom en draadloos internet. Iets verderop is er een trailerhelling waar boten te water kunnen worden gelaten. Het havenkantoor dat bij dit haventje staat is inmiddels zo’n 15 jaar in gebruik. Nadat het eerst een jaar of tien naast het oude gemeentehuis stond is het bij de opwaardering van de haven, een kleine vijf jaar geleden, verplaatst naar de huidige plek. De faciliteit is inmiddels eigenlijk veel te klein. Er zit maar één douche en één WC in voor de passanten die hun vaartuig aanleggen. De watersportvereniging heeft vorig jaar op eigen kosten een extra sanitair gebouwtje, met een extra douche en WC, bijgeplaatst.

Bijdrage, eigen geld en lening

De watersportvereniging De Vechtstreek wil het vervallen onderkomen vervangen door een ‘functioneel, uitnodigend en toekomstbestendig havengebouw van hoogwaardige esthetische kwaliteit’. Ook de Ondernemers Vereniging Ommen heeft het belang van een nieuw havengebouw kenbaar gemaakt aan de gemeente. Doordat het centrum op loopafstand ligt van de haven zijn de vaarrecreanten een belangrijke impuls voor het centrum. De gemeente erkend dat de huidige havenvoorziening niet uitnodigend is voor vaarrecreanten die de gemeente aandoen.

Het project is door de watersportvereniging begroot op een investering van 169.000 euro, inclusief de belasting toegevoegde waarde. De vereniging zelf is financieel echter niet in staat om deze investering te dragen. De vereniging heeft de gemeente om een financiële bijdrage gevraagd van 56.333 euro, een derde van de totale investering. Hier wil het college van B&W in principe mee akkoord gaan. De vereniging brengt daarnaast zelf eenzelfde bedrag in, en neemt een externe lening van eveneens dit bedrag.

Het ‘Havenkantoor’, met daarnaast een extra bijgeplaatst sanitair gebouwtje.

Het college wil het bedrag van maximaal 56.333 euro voor de realisatie van een nieuw havengebouw opnemen in de begroting voor 2020. Mochten de daadwerkelijke kosten lager uitvallen wordt dit volgens dezelfde verhouding in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente. Als de vereniging de BTW gedeeltelijk kan terugvorderen wordt de gemeentelijke bijdrage maximaal 50.000 euro. De gemeente voert de bijdrage tevens op in de Regiodeal van de Provincie, waardoor de bijdrage in de toekomst lager zou kunnen uitvallen.

Vaarseizoen

De wens van de watersportvereniging is dat als het vaarseizoen in april 2020 weer van start gaat, het nieuwe havengebouw in gebruik kan worden genomen. In het voortraject is er afstemming geweest tussen de vereniging en haar leden over de locatie en het ontwerp van het havengebouw. Hoe het gebouw er exact uit komt te zien moet nog wel definitief worden ingevuld. Maar het nieuwe gebouw zal in ieder geval bestaan uit duurzame materialen, met rondom groene beplanting zodat het goed in de omgeving past. Omdat een permanent havengebouw niet binnen het geldende bestemmingsplan past, wordt door de vereniging een tijdelijke vergunning voor een periode van 10 jaar aangevraagd. Het Waterschap Vechtstromen heeft een principe akkoord gegeven voor de plannen.

De optie voor een drijvende havenvoorziening, die geleid door palen zou meestijgen of -dalen met de Vecht, werd ook onderzocht. Deze optie viel echter af omdat één van de voorwaarden van het Waterschap Vechtstromen is dat deze in de winterperiode uit het water moet worden gehaald. Zo’n drijvend havengebouw zou in deze periode bij eventueel hoogwater kunnen leiden tot een slechtere afvoer van het water. Elk jaar zo’n drijvende voorziening uit het water halen past niet in de exploitatie van de havenvereniging.

Realisatie

De projectleiding, coördinatie en uitvoering van de realisatie van een nieuw havengebouw is in handen van de havenvereniging. Ze zijn ook volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw, evenals zij dat blijven voor de haven. De gemeente Ommen wordt geen eigenaar van het havengebouw. Een van de voorwaarden voor de bijdrage van de gemeente is dat er een sluitend businessplan voor de komende 10 jaar is. Daarnaast moeten omwonenden, zoals aan de Voormars, ook instemmen met het bouwplan. Deze bewoners hebben in het verleden ook al eens kritiek geuit op de havenvoorziening op de kade van de Vecht, in verband met de belemmering van het vrije uitzicht vanuit hun woningen. De gemeenteraad moet tijdens de begrotingsvergadering in november een definitief besluit nemen over het voorstel van het college.