Waterschap waarschuwt voor stijgend en wassend water in de Vecht

Ommen – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta waarschuwt boeren, campings, recreatievoorzieningen en andere die grond gebruiken in de uiterwaarden van de Vecht om rekening te houden met sterke stijging van de rivier, en de bijkomende sterke stroming en het wassende water. Door de vele regen in het stroomgebied van de Vecht, ook in Duitsland, en de opstuwende wind is het waterpeil in de Vecht snel gestegen. Volgens Rijkswaterstaat is het peil in de Vecht bij Ommen op het moment tussen de 380 en 390 centimeter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een ruime meter boven het peil van vorige maanden, wat toen op ongeveer 265 tot 280 centimeter boven NAP lag.

Het looppad onder het oude gemeentehuis in Ommen, met Grand Café De Veghte, is inmiddels door de gemeente afgesloten vanwege het gestegen waterpeil. Ook de verderop gelegen haven is ondergelopen, en ook afgesloten. De gemeente heeft borden en linten geplaatst. Wie deze dagen de Vecht en Regge overkomen is op de N348 tussen Lemelerveld en Ommen zal hebben gezien dat ook hier het water buiten de oevers staat.

25 centimeter

De verwachting is dat het water in de Vecht vanaf vandaag nog circa 25 centimeter zal stijgen, en in de loop van de volgende week weer gaat zaken. “We houden de stijging van het waterpeil nauwlettend in de gaten”, laat het waterschap weten. Van hoogwater is geen sprake wordt benadrukt, daarvoor zou de waterstand nog zeker een meter hoger moeten worden. “De ‘watersituatie’ is overigens volstrekt normaal bij de huidige waterstanden en de tijd van het jaar.” wordt benadrukt. Het waterschap spreekt over een ‘verhoogde waterstand’. “Uiterwaarden zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden op rivieren. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.” Met de huidige waterstanden komen alleen de lagere delen van de uiterwaarden onder water te staan. Grondeigenaren die daar nog vee hebben lopen of spullen heeft opgeslagen, zoals bijvoorbeeld campings, moeten mogelijk maatregelen nemen. Het waterschap benadrukt dat de uiterwaarden zeker niet volledig blank komen te staan.

Het waterschap ervaart vooralsnog geen problemen door de hoge waterstanden in de rivieren zoals de Vecht, kanalen, weteringen en sloten. Gemalen en stuwen werken wat harden dan normaal om het water af te voeren, of juist vast te houden om de grondwaterstanden weer op orde te krijgen na de droge zomer van afgelopen jaar. Extra voorzorgsmaatregelen zijn op dit moment nog niet nodig. Het waterschap blijft de weersverwachting nauwkeurig volgen.