Waterschap Vechtstromen: Geen nieuwe stuw in Vecht bij Junne

Junne – Er zal geen nieuw stuw komen in de Vecht bij Junne. Zo heeft het waterschap Vechtstromen laten weten in een brief aan het college van burgemeesters en wethouders van Ommen. Doordat het waterschap recent ervaring heeft opgedaan met de renovatie van de sluis de Haandrik bij Gramsbergen is de vervanging van de stuw in de Vecht bij Junne in een ander daglicht komen te staan. Het bestuur van het waterschap laat in de brief weten te hebben besloten de in 1918 gebouwde stuw niet meer te willen gaan vervangen, maar wanneer mogelijk te gaan renoveren.

De stuw in de Vecht bij Junne.

Onderzoek

Het waterschap start aankomende juni met een onderzoek van de stuw om vast te stellen of de renovatie van de stuw daadwerkelijk mogelijk is. Als het resultaat van het onderzoek positief is zal aansluitend worden overgegaan tot de renovatie van de stuw, de bouwput staat dan immers al droog. Tevens kan het waterschap dan de nodige voorbereidingen treffen voor de bouw van de nieuwe brug.

Voorkeursvariant

Om te bepalen welke constructiemaatregelen het waterschap zal moeten nemen tijdens de renovatie van de stuw voor de aanleg van de brug, moet er vanuit de gemeente Ommen een voorkeursvariant bekend zijn. Het besluit van het waterschap heeft echter als gevolg dat de basis waarop de gemeenteraad in september vorig jaar een voorkeursvariant voor de nieuwe brug vaststelde is gewijzigd.

Door deze nieuw ontstane situatie zal de gemeente opnieuw moeten gaan vaststellen welke variant wat de gemeente betreft het meest geschikt is. Op het moment worden de verschillende varianten onderzocht en opnieuw afgewogen. De eerder door de raad gestelde uitgangspunten zijn daarbij leidend.

De brug kreeg fysieke beperkingen na een afsluiting in begin 2017.

Als uit het onderzoek van het waterschap blijkt dat het niet mogelijk is om de stuw te renoveren, en er dus toch een nieuwe zal moeten komen, zal worden teruggevallen op de 27 september 2018 vastgestelde variant.

Uitgangspunten

Eén van de uitgangspunten is om in 2020 te starten met de realisatie van de nieuwe brug, en om de werkzaamheden in 2021 af te ronden. Ook zal de nieuwe brug geschikt moeten zijn voor zwaar landbouwverkeer, en moet er draagvlak zijn in de omgeving. Daarnaast is een uitgangspunt om de investering op de in 2018 vastgestelde 1 miljoen euro te houden.

In grofweg april/mei van dit jaar zal een voorstel met de verschillende varianten, waaronder de voorkeursvariant, ter besluitvorming naar het college en de gemeenteraad gaan.

Bijeenkomst

In april zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij de stakeholders, waaronder de omwonenden, zullen worden geïnformeerd over de nieuwe situatie, en zal het proces worden uitgelegd.

Zowel de gemeente als het waterschap verwachten dat de geplande realisatie van de nieuwe brug in medio 2021, ondanks de nieuw ontstaande situatie, nog steeds realistisch en haalbaar is.