Waterschap schut nog maar vijf keer per dag om waterverlies tegen te gaan

VILSTEREN – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten om bij twee stuwen in de Vecht nog maar beperkt te gaan schutten. De beperkte wateraanvoer en het lage waterpeil in de Overijsselse Vecht vraagt om zuinig met water om te gaan. Daarom heeft het waterschap besloten om vanaf vandaag op vijf vaste tijden te gaan schutten. Dit om te voorkomen dat er te veel water benedenstrooms wegloopt bij het schutten, iedere keer dat de sluizen open staan stroomt er een half miljoen liter water weg. Ondanks deze maatregelen zal hiermee elke dag nog steeds vijf miljoen liter water benedenstrooms weglopen. Vergelijkbaar met vijf wedstrijdzwembaden van 25 meter.

De schutsluizen bij Vilsteren en Vechterweerd worden bediend om negen en elf uur ’s ochtends en om één, drie en vijf uur ’s middags. Door minder vaak te schutten wordt water bespaard en langer vastgehouden in het gebied. De maatregel geld voor beide vaarrichtingen. Tijdens het schutmoment van één uur vanmiddag melde zich echter geen enkele bootjes en werd er dus ook niet geschut.

Eerder deze zomer was het waterschap al genoodzaakt om het schutten van de recreatievaart aan banden te leggen, de sluizen weren toen alleen bediend als er voldoende bootjes wachtte.

De stuw bij Vilsteren in zijn lage stand.
De stuw bij Vilsteren in zijn lage stand.