VVD wil onderzoek naar verbod voor overlast gevende uitgeprocedeerde asielzoekers in treinen

Ommen – De VVD in Overijssel wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk vervoersverbod voor groepen overlast gevende uitgeprocedeerde asielzoekers in de treinen op de Vechtdallijnen. Zo’n verbod zou een einde moeten maken aan overlast en intimidatie door deze groepen. Dat stelt de fractie in de Provinciale Staten samen met de vier gemeentefracties in Overijsselse gemeenten aan het traject. Aanleiding hiervoor is een toename van het aantal incidenten op het traject tussen Zwolle en Emmen, die volgens de VVD door deze groepen worden veroorzaakt.

Overlast

Intimidatie, spugen, geweld en ander ongewenst gedrag. Volgens de VVD is het al jaren schering en inslag op het treintraject. Reizigers ervaren volgens de partij vrijwel dagelijks overlast door uitgeprocedeerde asielzoekers. “Het gaat om mensen uit veilige landen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hier illegaal verblijven, maar niet worden uitgezet. Ze hebben niets te verliezen en houden zich nergens aan. Ze reizen zwart, dragen geen mondkapje en weigeren zich te identificeren. Als ze hierop worden aangesproken door het treinpersoneel of andere reizigers worden die geïntimideerd, bespuugd, uitgescholden en in sommige gevallen fysiek belaagd. Vrouwen worden daarbij niet ontzien”, aldus de fractie van de partij in Ommen.

Archiefbeeld van een Arriva trein op het Vechtdallijnen traject.

“Ommenaren maken veel gebruik van deze treinverbinding. Schooljeugd, forensen, mensen die hun familie willen bezoeken. Dat zou veilig en zonder dit soort overlast moeten kunnen. We roepen het college op om zo spoedig mogelijk samen met vervoerder Arriva in actie te komen. De laatste tijd is het aantal gemelde incidenten explosief gestegen. Laten we zorgen dat dit niet nog verder uit de hand loopt”, zegt de in Ommen twee zetels tellende fractie. Naast de oproep aan het college is er ook aan boodschap aan de Haagse politiek: “We moeten voorkomen dat we hier in het Vechtdal één van de afvalputjes voor falend beleid blijven. Kern van het probleem is de onwil of het onvermogen om deze mensen per direct het land uit te zetten. Volhardt de regering daarin, dan zijn we hier aan het dweilen met de Haagse kraan open.”

Verbod

Voor de Ommer fractie is de maat nu vol. “Dit heeft lang genoeg geduurd.” Samen met de lokale fracties in Zwolle, Dalfsen en Hardenberg en de Provinciale Staten fractie wordt er aan de bel getrokken. Aan de Gedeputeerde Staten is gevraagd om contact te gaan op nemen met Arriva. De politici willen onder andere weten wat de aard van de geweldsmisdrijven zijn en in hoeverre personeel en reizigers -en dan ook nadrukkelijk vrouwen- het doelwit vormen, en of zij zich nog veilig voelen in de trein. Verder wordt er op aangedrongen om op korte termijn, samen met de vervoerder, de overlast aan te pakken. Eén van de middelen die dus wordt genoemd is een vervoersverbod voor groepen uitgeprocedeerde asielzoekers. Naast de vragen in de Gedeputeerde Staten zal dat ook door de VVD aan de minister worden gedaan in de Tweede Kamer. De SP, PVV en FvD in de Provinciale staten hebben tevens vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten.

Bodycams

De kwestie speelt al een langere tijd, en niet alleen op het traject tussen Zwolle en Emmen. Begin vorige maand nam vervoerder Arriva, exploitant van de Vechtdallijnen, al extra veiligheidsmaatregelen nadat het aantal incidenten met uitgeprocedeerde asielzoekers in hun treinen flink was gestegen. Controlerend en handhaven personeel loopt niet langer alleen rond, en aan de uitrusting werd een bodycam toegevoegd.

Zo’n bodycam, een kleine camera die op de persoon wordt gedragen, heeft volgens onderzoek een preventieve en de-escalerende werking naar de reiziger toe. Ze zijn een aanvulling op bestaand cameratoezicht. Vooral voor plekken waar geen camera’s zijn, zoals bij bijvoorbeeld bushaltes of blinde plekken op stations. De camera’s staan niet standaard aan. De drager neemt de beslissing om een opname te starten, als die bijvoorbeeld in een onveilige situatie terecht komt.

Het is nog niet bekend of de vervoerder het voorgestelde verbod gaat onderzoeken.