VOV vraagt college wederom om actie in bocht Beerzerweg na weer ongeval

Ommen – De VOV heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders over de verkeerssituatie in de laatste bocht van de Beerzerweg, vlak voordat deze overgaat in de Zeesserweg. Dit nadat er afgelopen weekend opnieuw een ongeval plaatsvond in de bocht waar afgelopen zomer binnen een korte tijd vier ongevallen gebeurden.

Geen extra maatregelen

Na de ongevallen van afgelopen zomer stelde de VOV ook al vragen. Toen besloot de gemeente vooruitlopend op een uitgebreid onderzoek zogeheten bochtschildbochtjes te plaatsen in de bocht. Halverwege afgelopen oktober besloot de gemeente geen extra maatregelen te gaan nemen. “Het blijft bij de bochtschildbordjes”, melde een woordvoerster van de gemeente destijds. “Het verkeerskundig team van de gemeente heeft met elkaar overlegd en heeft besloten geen verdere actie te ondernemen.” De gemeente gaf toen aan het tragisch te vinden dat er in zo’n korte tijd meerdere ongevallen hadden plaatsgevonden, maar dat de drie ernstige ongevallen elk een andere oorzaak hadden.

Bebouwde kom

Bij de herinrichting van de kruising van de Zeesserweg/Beerzerweg en De Schammelte en het opnieuw inrichten van de Zeesserweg als fietsstraat in begin oktober 2016 is de bebouwde kom verplaatst naar de huidige plek. “Destijds is in overleg met de bewoners hiervoor gekozen om de bebouwde kom grens op een logische plek, daar waar ook daadwerkelijk sprake is van een bebouwde kom, te leggen.” schreef de gemeente in een reactie.

Borden

Vanuit omwonenden en de VOV kwam na de ongevallen van afgelopen zomer het verzoek om de borden van de bebouwde kom weer terug te plaatsen naar voor de bocht. Ook werd voorgesteld om in de bocht een houten vangrail, zoals in de bochten bij de Steile Oever, te plaatsen. De gemeente zag deze aanpassingen toen niet zitten. “De weg voldoet aan de eisen en dat vinden wij voldoende.” werd er gereageerd. Volgens de gemeente zijn de borden en bebouwde kom grenzen alleen effectief als de daadwerkelijke inrichting van de weg en de omgeving dit ondersteund. Bij het verplaatsen van de bebouwde kom is de maximale snelheid in de bocht 60 kilometer per uur geworden. “Qua maatvoering en overzichtelijkheid voldoet de bocht aan de weginrichting van een 60 weg.” aldus de gemeente toen.

Grenzen

Ondanks dat de gemeente meldde dat de borden en bebouwde kom grenzen alleen effectief zijn als de daadwerkelijke inrichting van de weg de omgeving dit ondersteund staan deze borden, en liggen de grenzen, op meerdere plekken in de gemeente ver van bebouwing af. Zo begint de bebouwde kom bij de kruising van de Coevorderweg en de Slagenweg, terwijl als men rechtsaf gaat en later linksaf naar de Hardenbergerweg, waar de eerste dichtstbijzijnde woningen staan, al gauw een kleine 300 meter verder is. Wie links af de Coevorderweg richting de brug op rijdt vindt pas na ruim een kilometer de eerste bebouwing. Ook de Slagenweg, en daarmee het Alteveer en de Strangen, vallen onder deze bebouwde kom grenzen.

Ongeval

De VOV stelt de vragen nadat er het afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag 8 december op zondag 9 december, opnieuw een ongeval plaatsvond. Deze keer kwam een hondenwagen van de politie Twente terecht onderin de oude Vechtarm. “Uit het ongeval met een politievoertuig blijkt dat de situatie verre van veilig is, immers, bestuurders van politievoertuigen krijgen naast het rijbewijs een uitgebreide rijvaardigheidsopleiding.” schrijft de Jonge.

Bereid

De Jonge vraagt of het college nu, na het zoveelste ongeval, bereid is om de eerder gevraagde aanpassingen door te voeren. Het college heeft vier weken de tijd om de schriftelijke vragen te beantwoorden maar de Jonge verzoekt het college om een spoedig antwoord. “…wij verzoeken u, aangezien de verkeersveiligheid in gedrang is, om vóór 20 december 2019 op deze brief / vraag te reageren.” wordt er geschreven.