VOV stelt vragen over recycling kunstgras sportpark Westbroek

OMMEN – De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) heeft via een brief vragen gesteld aan het college over het afvoeren van kunstgras. De fractie schrijft dat het college, volgens de begroting van 2019, voornemens is om op korte termijn de kunstgrasvelden op het sportpark Westbroek te vervangen. Dit riep bij de partij vragen op over de afvoer van het oude kunstgras.

Het te verwijderen kunstgras kan, mede door het plastic en rubber, niet als restafval gestort worden, concludeert de VOV. Voor het afvoeren van het kunstgras moet door gemeenten veel geld betaald worden. Uit een uitzending van het TV-programma Zembla op 12 september blijkt dat bedrijven die aangeven het kunstgras af te voeren, te scheiden en te recyclen dit niet doen. In plaats van het kunstgras te recyclen wordt het opgeslagen, en wordt er dus gefraudeerd.

Jonge spelers op een kunstgrasveld tijdens het KOMM MIT toernooi in 2017.

Volgens de fractie blijkt uit mediaberichten dat het Openbaar Ministerie inmiddels een onderzoek is gestart naar het afvoeren van oud kunstgras. Uit de genoemde uitzending van Zembla blijkt dat er in Nederland geen bedrijven zijn die oud en gebruikt kunstgras kunnen recyclen. Dit kan inhouden dat er nog meer kosten bij een goede afvoering en verwerking komen.

De fractie wil daarom weten op welke wijze de gemeente van plan is de afvoer van het oude kunstgras te regelen, wat de kosten daarvan zijn, en of deze kosten oplopen nu blijkt dat er in Nederland geen enkel bedrijf is dat afgeschreven kunstgras kan verwerken. Fractievoorzitter Gerrit de Jonge wil ook weten op welke wijze wordt gewaarborgd dat het oude kunstgras ook daadwerkelijk gerecycled gaat worden.