VOV stelt vragen over openstelling jongerencentrum Punt

Ommen – De fractie van de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de openstelling van het jongerencentrum Punt. Aanleiding daarvoor was een bericht op social media afgelopen vrijdag waarbij de volgers van het jongerencentrum werden uitgenodigd om tussen 19:00 en 20:30 naar het Punt te komen. “…wil jij een potje poolen, FIFA spelen, chillen of even lekker een bakje koffiedrinken?”, stond als beschrijving bij het bericht dat op het Instagram account van het jongerencentrum werd geplaatst. Het jongerencentrum is gevestigd nabij de Carrousel, en wordt gerund door Wijz Welzijn. Normaal gesproken was het op woensdag tot en met vrijdag tussen 14:00 en 17:00 geopend, en woensdag- en vrijdagavond tussen 19:30 en 22:30. Sinds de invoering van de avondklok sluiten de deuren ’s avonds om 20:30.

Zaterdagavond

De VOV lijkt uit een bericht van de politie Ommen op Instagram, waarin de uitnodiging werd gedeeld, te concluderen dat het jongerencentrum zaterdagavond de deuren zou openen. Afgelopen zaterdagavond zaten er wel enkele jongeren buiten bij het Punt, maar de deuren bleven gesloten. De VOV vraagt of het college stappen heeft ondernomen om te voorkomen dat het jongerencentrum open zou gaan. Maar volgens regiomanager Yvonne van der Heijden van WijZ Welzijn zit het verhaal anders in elkaar: “Het centrum is wel geopend op woensdag- en vrijdag avond, maar wij zijn nooit open op zaterdag avond. Dus ook niet afgelopen zaterdag.”

Die bewuste avond viel samen met de avond waarop jongeren via social media opriepen om actie te voeren tegen de coronamaatregelen in het centrum van Ommen. De politie liet toen niets aan het toeval over, en hield ’s avonds zichtbaar en onzichtbaar toezicht. Van de samenkomst kwam niks, en bij het ingaan van de avondklok was het centrum uitgestorven. De VOV vraagt of in verband met de mogelijke acties in het centrum met medeweten van het college extra aandacht is besteed aan het openen van het jongerencentrum.

Open uitnodiging

De fractie van de VOV kreeg weet van de openstelling van het jongerencentrum door de uitnodiging van afgelopen vrijdag. “Dat ondanks de beperkende maatregelen een open uitnodiging is uitgegaan bevreemdt onze fractie zeer”, schrijft het in de vragen aan het college. Ze zijn verbaasd dat ondanks de geldende coronamaatregelen, waardoor horeca en winkels al langdurig gesloten zijn, een dergelijke open oproep is geplaatst. De partij wil dan ook weten of het college van de openstelling op de hoogte was, en wie het besluit tot openstelling heeft genomen. Daarnaast vraagt de fractie zich af of het college van mening is dat het gezellig samenkomen en het drinken van een kopje koffie past binnen de geldende coronamaatregelen. En wil het weten of de afspraken met het jongerencentrum over opening zolang de coronamaatregelen gelden tegen het licht zijn gehouden.

Isolement

Een woordvoerster van de gemeente liet afgelopen zaterdag na vragen van deze site weten dat in oktober vorig jaar gesproken is met WijZ jongerenwerk over het in beeld houden van kwetsbare jongeren, en het bieden van mogelijkheden aan deze jongeren, zodat zij niet in een isolement terecht komen. “Een onderdeel daarvan is het openhouden van een ontmoetingsmogelijkheid op woensdag- en vrijdagavond in jongerencentrum De Punt”, licht woordvoerster Lidy Uiterwijk Winkel toe. Ook Van der Heijden verklaard hetzelfde: “Voor risicogroepen mag gelukkig veel, rekening houdend met de maatregelen natuurlijk. Zo’n plek van ontmoeting is voor sommigen heel belangrijk. We proberen de risicojongeren in de hand te houden, en maken ook steeds heel duidelijk waar zij zich aan moeten houden.”

Ze benadrukt dat er geregeld overleg is met de gemeente. “We hebben steeds contact met de gemeente, over wat er wel en niet kan. We hebben bijvoorbeeld op oudejaarsdag afspraken gemaakt over wat er wel mocht, juist om grotere problemen te voorkomen.” De VOV bevreemdt het dat het jongerencentrum de deuren open heeft. “Dit bevreemde onze fractie vanwege de geldende Corona-regels ten zeerste”, aldus de VOV-fractie in haar schrijven. De fractie merkt op dat de burgemeester -de verantwoordelijk portefeuillehouder- sinds maart vorig jaar de gemeenteraad via de griffie informeert over alles wat in Ommen speelt omtrent de coronacrisis. Maar dat over het openhouden van het jongerencentrum niets bekend is gemaakt.

Vooraf melden

De gemeente en WijZ hebben afgelopen zaterdag overleg gehad, en vastgesteld dat de werkafspraken die in oktober vorig jaar zijn gemaakt niet meer aansluiten bij de bestaande coronamaatregelen. “Het gaat daarbij met name om het vooraf melden door jongeren, dat zij aanwezig willen zijn bij de ontmoetingsavond.” Dat vooraf melden is één van de voorwaarden waarbij dergelijke jongerencentra, in combinatie met andere voorwaarden, beperkt open mogen voor kwetsbare jongeren. Door vooraf aan te melden moet voorkomen worden dat te veel mensen tegelijk samenkomen. Een open uitnodiging zoals afgelopen vrijdag werd verspreid past daar niet binnen. “Begin komende week (deze week, red.) zullen de gemeente en WijZ jongerenwerk verder overleggen over de wijze waarop, binnen de grenzen die de bestaande corona-regelgeving biedt, het contact met kwetsbare jongeren kan worden onderhouden en hen perspectief wordt geboden”, aldus Uiterwijk Winkel.

Het bewuste bericht van afgelopen vrijdag is inmiddels offline gehaald. Van der Heijden geeft aan dat er beter gekeken zal worden naar de inhoud van de berichten op social media. “Daar moeten we goed naar kijken, en waar nodig aanpassen. Anders kan er onduidelijkheid komen. Dat is heel vervelend, want we hebben het allemaal al ingewikkeld genoeg. Dit soort misverstanden geeft onrust die niet nodig was geweest”, licht de regiomanager toe.