VOV stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten in Wolfskuil

Ommen – De VOV heeft tijdens gemeenteraadsvergaderingen al vaker vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten op voormalig vakantiepark ’t Reggehuus in de Wolfskuil. Al jaren wordt het bungalowpark door verschillende uitzendbureaus gehuurd, die er enkel arbeidsmigranten huisvest. De beantwoording van die vragen is volgens de fractie niet altijd even helder geweest.

In de meestal verloederde voormalige vakantiewoningen verblijven meestal een hand vol arbeidsmigranten.

Een recent artikel in dagblad De Stentor heeft het beeld van de VOV-fractie dat er iets mis is met de huisvestiging van arbeidsmigranten in de gemeente Ommen versterkt. In het artikel wordt het landelijke probleem dat arbeidsmigranten zich vaak niet inschrijven bij de gemeente waar ze verblijven uitgelicht. Door het gebrek aan inschrijving hebben de gemeente vaak geen idee welke, en hoeveel arbeidsmigranten er binnen hun grenzen verblijven.

Voor de arbeidsmigranten zelf kan het niet ingeschreven staan vervelende gevolgen hebben. Ze komen vaak in een kwetsbare positie, waarbij ze afhankelijk worden van de uitzendbureaus. Het zijn die uitzendbureaus die op hun beurt niet aan de arbeidsmigranten vertellen dat wanneer ze langer dan vier maanden in Nederland wonen zich moeten inschrijven bij de gemeente. Daardoor is bijvoorbeeld naar een huisarts gaan voor hen praktisch onmogelijk.

Het park ligt in de bossen ten westen van de Hammerweg.

De VOV wil nu van het college weten hoe de gemeente controles uitvoert op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten in de Wolfskuil. Daarnaast wil de fractie weten hoe de gemeente controles uitvoert op eventuele overbewoning, en wanneer deze controles voor het laatst zijn uitgevoerd en wat dat heeft opgeleverd.

Daarnaast wil de fractie weten hoeveel personen op het park zich in de basisadministratie hebben ingeschreven, welk bedrag aan toeristenbelasting/forensenbelasting er door de gemeente wordt geheven, en hoe de gemeente bij de arbeidsmigranten kenbaar maakt dat zij zich bij de gemeente Ommen in de Basisregister Personen (BRP) dienen in te schrijven.

Ook is de VOV benieuwd wat de gemeente doet met de klachten van omwonenden van het park over overlast vanaf het park.