Voormalig politiebureau Chevalleraustraat krijgt zorgbestemming

Ommen – Het voormalige politiebureau aan de Chevalleraustraat krijgt een nieuwe bestemming. Vanaf 2020 zullen de huisartsen van de huisartsenpraktijk Baron Bentick samen met FysioTotaal en de Saxenburgh Groep vanuit deze nieuwe locatie zorg gaan aanbieden. Onlangs ondertekenden de huisartsen en de Saxenburgh Groep een overeenkomst om de zorg, en daarmee de realisatie van de plannen, gezamenlijk vorm te gaan geven.

v.l.n.r Wouter van de Kam, Andrea van Westreenen en Paul Habets tekenen de overeenkomst voor samenwerking vanuit één lokatie.

Bundeling

De huisartsenpraktijk van Andrea van Westreenen en Paul Habets zullen samen met het laboratorium, röntgen en de polikliniek van het Hardenbergse Ziekenhuis van de Saxenburgh Groep worden gehuisvest in het gebouw. Ook de fysiotherapiepraktijk van FysioTotaal, die nu gevestigd is bij de ProfitGym aan de Haarsweg, verhuist naar de nieuwe zorglocatie. Met ook de komst van Buurtzorg in het complex gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. “Ik zie er erg naar uit om als huisarts met fysiotherapeuten, specialisten en thuiszorg de samenwerking onder één dak vorm te gaan geven”, zegt de jonge huisarts van Westreenen enthousiast.

Eén dak

Wouter van de Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep vindt deze nieuwe huisvesting een belangrijke stap naar een nog betere zorg in Ommen. “Het is ook aan ons om de zorg zoveel mogelijk lokaal te organiseren. Daarmee levert het ziekenhuis een extra bijdrage aan regionale hoogwaardige en samenhangende zorg”, verteld hij.

Dat onderschrijven Carla Mastenbroek en Bas Hulshof van FysioTotaal. “Het is voor ons een fantastische mogelijkheid om samen met huisartsen en specialisten fysiotherapie, revalidatie en (sport)blessure begeleiding voor jong tot oud aan te kunnen bieden en daarmee de zorg in Ommen naar een hoger plan te tillen.” De locatie biedt nog enkele mogelijkheden voor huizing van andere zorgpartijen. “Zorgverleners die het totaalaanbod verrijken willen wij graag onderdak bieden.”

 

Uitdaging

Paul Habets, sinds 1987 huisarts in Ommen, gaat met alle partijen deze mooie uitdaging ook graag aan. “Ik werk al meer dan dertig jaar met veel plezier in Ommen, maar ons huidige pand barst uit zijn voegen. Met deze stap brengen we alle zorg samen rond het Carrouselplein: dichtbij maakt nog vertrouwder, en zo hoort het!” Ook de overige Ommer huisartsen juichen de stap toe omdat voor hun patiënten de mogelijkheden voor diagnostiek en samenwerking ook letterlijk dichterbij komen.

Het binnenterrein, met links de losstaande schietbaan.

Gebouw

Het gebouw werd in 1987 in gebruik genomen door de Rijkspolitie. In het pand zaten cellen en er is een losstaande schietbaan. Na 16 jaar vertrok de politie in 2003 uit het gebouw. Sindsdien heeft het gebouw meerdere gebruikers gekend, met accountantskantoor Van Elderen als voornaamste. Het gebouw wordt nu gebruikt door Officetogether, waardoor delen van het gebouw als kleine kantoren worden verhuurd. Volgens de website van Officetogehter zijn echter slechts drie van die ruimtes verhuurd. Het pand is de afgelopen jaren zwaar in verval geraakt. Of het gebouw nog daadwerkelijk wordt gebruikt door Officetogether is onbekend; het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar.

Komend voorjaar zullen de verbouwactiviteiten van het voormalige politiebureau gaan starten. Wat er met de huisartsenpraktijk aan de Baron Bentinckstraat gaat gebeuren is nog niet bekend.