Voorlopig nog geen extra zondag openingen supermarkten

Ommen – Extra zondag openingen voor de supermarkten in Ommen zitten er voorlopig nog niet in. Fractievoorzitter Ilona Lagas van de VVD diende donderdagavond tijdens de begrotingsvergadering een motie in om tegemoet te komen aan de al lang gekoesterde wens van de supermarkten om van 1 april tot 1 oktober en rond de feestdagen op zondag open te mogen zijn. Er werd voorgesteld om voor 2019 al circa dertig koopzondagen aan te wijzen.

Archief foto van de Albert Heijn supermarkt.

Coalitie tegen

De motie werd gesteund door de VOV, D66 en PvdA. Maar de coalitie van de CDA, CU en de LPO stemden tegen. In mei dit jaar werd eenzelfde motie ingediend die ook toen werd gesteund door de VOV, D66 en PvdA, deze werd destijds ook afgewezen.

Wethouder Bart Jaspers Faijer vertelde in zijn beantwoording op de motie dat voor de verruiming van de zondag openstelling breder onderzoek nodig is. Hij vindt dat niet alleen de supermarkteigenaren hun mening moeten kunnen geven, maar alle winkeliers, ook de kleinere ondernemers.

Bestuursakkoord

De coalitiepartijen houden vast aan het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’ waarin staat dat er volgend jaar onderzoek gedaan moet worden naar de huidige regeling die sinds 2016 van kracht is, waarin twaalf koopzondagen zijn afgesproken. De eerste resultaten van dat onderzoek worden echter pas eind volgend jaar verwacht. De Ommer grootgrutters hebben al meerdere malen aangeven dat ze graag elke zondag open willen. Zeker nu de concurrentie positie van de supermarkten nog meer verslechterd door de ontwikkelingen voor winkeliers in Hardenberg en Zwolle. “Verloren kans nu buurtgemeenten wel voor extra zondagsopening winkels hebben gekozen.” schrijft VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge op social media.