Voorlezen over positieve energie tijdens Dag van de Duurzaamheid

Ommen – Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Het is de elfde keer dat er op deze dag bij duizenden basisscholen een verhaal wordt voorgelezen waarin duurzaamheid centraal staat. In alle basisschool groepen in de provincie Overijssel werd vandaag voorgelezen door onder andere bestuurders, vrijwilligers, studenten, opa’s en oma’s, ouders of leraren uit het speciaal geschreven boekje ‘Sem en Saar geven positieve energie’. Met dit verhaal wordt duurzaamheid aan de kinderen uitgelegd aan de hand van de zeven ‘Kinder Global Goals’. In de gemeente Ommen ging het college van B&W langs bij basisscholen om voor te lezen. Alleen wethouder Jaspers Faijer, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, moest verstek laten gaan wegens een bezoek aan de EU in Brussel. Wethouder Scheele las voor bij O.B.S. Het Palet, en burgemeester Hans Vroomen bij de groepen 7 en 8 van C.N.S. Ommerkanaal.

Burgemeester Hans Vroomen las voor bij de groepen 7 en 8 van C.N.S. Ommerkanaal. Foto: Hans Vroomen/ @hansvroomen.

“Wij vinden duurzaamheid een belangrijk thema, op allerlei manieren. En willen juist aan onze jeugd zichtbaar maken hoe belangrijk dit is voor onze, maar vooral hun toekomst”, aldus Vroomen. Wethouder Leo Bongers las vanmorgen voor bij groep 6 van de Sint Bernardusschool. Het boek waaruit werd voorgelezen heeft één verhaal waarin onder meer aandacht wordt besteed aan duurzame energie, voedselverspilling, zwerfafval en recyclen. Het verhaal is met name geschikt voor de midden- en bovenbouw; voor de allerkleinsten is het verhaal nog wat te ingewikkeld. Duurzaamheid is een lastig begrip voor de kinderen. Om dit onderwerp toch begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor hen zijn de zeventien volwassen ‘Sustainable Development Goals’ vertaald naar de zeven ‘Kinder Global Goals’. Duurzaamheid wordt aan de hand van deze zeven doelen uitgelegd als ‘de wereld leuker, eerlijker en schoner maken’. Ze vormen als het ware een opstapje naar de ‘Sustainable Development Goals’.

Wethouder Leo Bongers las vanmorgen voor bij groep 6 van de Sint Bernardusschool.

Het bleef vandaag niet alleen bij voorlezen. De onderwerpen die in het boekje aan bod kwamen zorgden ervoor dat er na het lezen al snel een leuk gesprek op gang kwam tussen wethouder Bongers en de leerlingen. Er werd onder meer gesproken over het minder gebruiken van de auto, en meer fietsen of lopen. Maar ook over het juist scheiden van plastic en papier, of het recyclen van dingen zoals kleding en speelgoed. Omdat ‘energie’ moeilijk tastbaar te maken is werd er samen gezocht naar voorbeelden. Dat dit behalve voor het laten branden van de lamp of het opladen van de iPad ook nodig is om bijvoorbeeld te sporten in de vorm van voeding voor het lijf. Dat leidde weer tot het duurzaam omgaan met eten en drinken, en het zo weinig mogelijk weggooien daarvan.

De wethouder werd door de schoolkinderen ook aan de tand gevoeld over wat hij zelf doet voor het milieu, en bijvoorbeeld op welke manier hij vandaag naar de school kwam. De wethouder legde uit thuis zonnepanelen te hebben, en graag een elektrische auto te willen in de toekomst. En dat hij rekening houdt met recyclebaarheid, en zorgt dat er zo weinig mogelijk afval is, en dit vervolgens heel streng te scheiden. De leerlingen hadden voor de wethouder niet alleen vragen over duurzaamheid, maar waren ook geïnteresseerd in wat de wethouder nou eigenlijk doet bij de gemeente. Waarop de wethouder de groep uitnodigde om eens een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis.

Wethouder Leo Bongers las vanmorgen voor bij groep 6 van de Sint Bernardusschool.

Met de voorleesactie van vandaag wil Natuur en Milieu Overijssel stimuleren dat er in het basisonderwijs meer aandacht wordt besteed aan het thema duurzaamheid. Naast de voorleesactie van vandaag is er een aparte les in de vorm van een interactieve digitale game. Samen met een ‘quizmaster’ meten ze de impact op de aarde, en bouwen ze deze na. Ook hier wordt gewerkt met de ‘Kinder Global Goals’, en wordt er kennis gemaakt met de circulaire economie.