Volgend jaar nestkasten in strijd tegen eikenprocessierups

Ommen – De gemeente ontvangt veel vragen, klachten en meldingen over de eikenprocessierups. Dit jaar is het aantal rupsen in de eikenbomen sterk toegenomen. Ommen is geen uitzondering, in de rest van het land is de hoeveelheid dit jaar ook sterk toegenomen. Het gevolg daarvan is dat niet alle nesten weggehaald kunnen worden. Alleen op plaatsen waar mens en dier in aanraking kunnen komen met de rupsen worden de nesten weggezogen door een specialistisch bedrijf. Inmiddels zijn in de gemeente meer dan 1044 nesten weggezogen.

In het afgelopen voorjaar zijn bij ruim 1050 bomen de eitjes preventief bestreden. Dit gebeurde in bomen langs wegen en op plekken waar het jaar daarvoor veel rupsen zaten en waar direct contact waarschijnlijk was.

Een nest van de eikenprocessierups.
Een nest van de eikenprocessierups.

Overlast

Vanaf mei tot en met juli kunnen de brandharen van de rupsen de meeste overlast geven. Maar ook na die periode kunnen de achtergebleven restanten van de nesten voor overlast zorgen. De nesten lijken dan leeg, maar zit nog vol met vervellingen van de rupsen met daaraan de nog actieve brandharen. Deze restanten kunnen ook op andere plekken dan bij bomen worden gevonden. Door het uitwaaien is het goed mogelijk dat deze in het gras of op de grond onder de bomen terecht komen. Het is advies van de gemeente is dan ook om na juli niet onder eikenbomen te gaan zitten en honden niet te dicht bij eikenbomen te laten lopen waar restanten van de nesten te zien zijn.

Op plaatsen waar nesten in bomen op particuliere grond zitten is de eigenaar of beheerder van de grond verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten. Hiervoor kan volgens de gemeente het beste een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld, die de nesten op een verantwoordelijke wijze kan bestrijden om zo te voorkomen dat brandharen achterblijven.

Bestrijding

In verband met de sterke toename van de rupsen bekijkt de gemeente waar de nesten het eerst weggehaald moeten worden. Dit is onderverdeeld in drie prioriteiten. Op plekken of in gebieden waar veel mensen komen en een hoge kans op aanraking is worden de nesten zo snel mogelijk weggehaald. Dit is bijvoorbeeld al gebeurt in vier bomen bij een speeltuin aan de Oude Vlierweg in Ommen en bij zestien bomen bij de begraafplaats Beerzerhaar in Beerzerveld.

Op plekken waar minder mensen komen de kans op aanraking gering is wordt volgens de gemeente in principe volstaan met het aanbrengen van waarschuwingslinten. Dit is bijvoorbeeld een straat in het buitengebied, of in een woonwijk waar een eikenboom in het gras of langs de straat waar alleen langs gefietst of gereden wordt. Dit is bijvoorbeeld langs de Stationsstraat. In gebieden waar risico van aanraking nagenoeg afwezig is worden geen maatregelen genomen, zoals afgelegen wegen in het buitengebied.

Nestkasten

De gemeente organiseert volgend jaar een nestkastenactie voor bewoners die in eikenbomen in de buurt van hun huis of bedrijf hebben staan. “Mezen eten de rupsen en dragen zo bij aan de vermindering van de plaag”, aldus de gemeente. Ommenaren kunnen natuurlijk ook zelf nestkasten ophangen waar mezen gebruik van kunnen maken. Via de website van de gemeente zullen volgens jaar tips beschikbaar komen over waar de kasten het beste kunnen worden opgehangen.