Virtueel op pad met QR-codepalen in natuurbelevingsgebied Ommermars

Ommen – Als voorproefje van de toekomstige inrichting van de Ommermars heeft de Stichting Burgerinitiatief Ommermars een wandeling door het natuurbelevingsgebied uitgezet, met de titel ‘Ontdek de Ommermars’. Op twaalf punten in het terrein zijn paaltjes geplaatst met daarop een QR-code. Deze codes kunnen worden gescand met een smartphone, en leiden dan naar een website met meer informatie. Daar wordt een korte beschrijving gegeven van de plannen op die plek, en er wordt een idee gegeven hoe het eruit kan komen te zien. Op de site is ook meer informatie te vinden over de historie van het plan, en zijn sfeer- en natuurbeelden te zien van de Ommermars door het jaar heen. In een weiland naast de Varsenerdijk is een spandoek geplaatst met een schets van de inrichting. De planning is om medio 2021 te beginnen met de uitvoering.

Aanleiding voor het uitzetten van de tocht is de mijlpaal die is bereikt op weg naar de herinrichting van het gebied. Afgelopen december is het bestemmingsplan gepubliceerd. Goedkeuring van het bestemmingsplan is een belangrijke stap op weg naar de uitvoering. Na het broedseizoen van de weidevogels kunnen de aannemers aan de gang. De Ommermars biedt ruimte voor meer natuur, spelen, struinen en natuurbeleving. Spelen kan in een natuurlijk speelterrein dat wordt ingericht, in de zuidwestelijke hoek is ook ruimte om te struinen door een glooiend terrein met stuifduinen. Er wordt een hoek ingericht met een waterpartij en een moerasgebied waar via een vogelkijkscherm allerlei (water)vogels geobserveerd kunnen worden. Ook wordt een nieuwe Vechtmeander aangelegd die aan allerlei waterbiotopen en organismen ontwikkelingskansen biedt.

Sinds 2015 zet het Burgerinitiatief Ommermars zich in om van de Ommermars een mooie ontmoetingsplek te maken. Een belevingsgebied bij de stad Ommen waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Basisscholieren hebben op creatieve wijze vormgegeven aan hun ideeën voor dit gebied, en vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting. Na overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen zijn de plannen inmiddels behoorlijk concreet. De realisatie wordt mogelijk omdat Landgoed Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project, en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars.