Vilsteren hoopt op spoedige verbreding Stuwepad

Vilsteren – Het Plaatselijk Belang Vilsteren vraagt de Ommer politiek om aandacht voor het Stuwepad. Dat 1,7 kilometer lange fietspad loopt vanaf de Vilsterseweg naar de stuw Vilsteren, en ligt naast een breed zandpad. Maar de veelgebruikte fietsroute is te smal. Het plaatselijk belang krijgt van inwoners, maar ook van buiten, te horen dat de doorstroming een probleem is. “Er zijn talloze momenten geweest van uitwijken naar de berm of het zandpad op. Dat ging niet altijd op de hoffelijke manier als u begrijpt wat ik bedoel”, verklaard Bert van der Molen, voorzitter van het Plaatselijk Belang Vilsteren.

Het fietspad wordt het hele jaar door gretig gebruikt. “Het is echt een toeristische trekpleister tot en met. Zeker in het seizoen maart, april tot en met oktober. Maar we zien ook veel scholieren en woon-werkverkeer het hele jaar door gebruik maken van dit pad.” Naast fietsers maken ook veel wandelaars gebruik van het verharde pad. “Want iemand die slecht ter been is gaat niet over het mulle zandpad lopen.”

Wethouder Bongers (l.) in gesprek met Henri en Dania Veltmaat (r.) Links Marliek Kalter op de duo-fiets.

Uitwijken

Mede doordat veel mensen afgelopen zomer de vakantie in eigen land doorbrachten, was het regelmatig erg druk op het Stuwepad. Achter elkaar fietsen en elkaar de ruimte geven is dan het devies, maar volgens Van der Molen heeft niet iedereen begrip voor de medegebruikers. “Afgelopen zomer heeft dat al tot een aantal vervelende situaties geleid, met veel scheldpartijen over en weer. Dat mensen heel snel de ruimte voor zichzelf willen, en niet voor de medefietsers. Daar moeten we gewoon van af”, zegt de PB voorzitter.

Een tegenligger passeren met een gewone fiets vraagt op het smalle pad al om de nodige stuurmanskunst en oplettendheid. Maar met een duo-fiets of rolstoelfiets, of voor mensen die een scootmobiel gebruiken, is daar op de meeste plekken simpelweg de ruimte niet voor. “Naar onze mening is de fietsveiligheid op dit pad ernstig in het geding. Vandaar dat we daar extra aandacht voor willen vragen. En eigenlijk vragen, zijn er richtingen denkbaar om het fietspad sneller te gaan verbreden dan wellicht nu in de planvorming van de gemeente zit.”, aldus Van der Molen.

Duo-fiets

Ook de gebruikers van de duo-fiets uit Vilsteren lopen geregeld tegen het ruimtegebrek aan. Mensen die graag eens met een naaste die niet meer zelf kan fietsen van de natuur willen genieten kunnen de driewielige fiets met twee zittingen naast elkaar online reserveren. De van trapondersteuning voorziene fiets staat gestald bij Herberg De Klomp, en is voor een vrije gift te gebruiken. De bijzondere fiets kon in het voorjaar van 2018 mede dankzij Dania Veltmaat naar Vilsteren komen. Marliek Kalter draagt naast haar baan als verpleegkundige nu zorg voor de duo-fiets. “Het loopt heel goed. Drie of vier keer in de week wordt er wel gebruik van gemaakt”, licht ze toe.

Wethouder Bongers (l.) in gesprek met Marliek Kalter (m.) van de duo-fiets Vilsteren. Rechts achter haar PB voorzitter Bert van der Molen.

“Wij willen ouderen en mensen die mindervalide zijn de kans geven om met de duo-fiets in de omgeving te kunnen fietsen, en dat ze de omgeving kunnen verkennen. Dit fietspad is daarvoor natuurlijk heel mooi”, zegt Kalter. Maar op veel plekken op het Stuwepad blijft naast de fiets nog geen halve meter over. Dania zit door de spierziekte ALS zelf in een rolstoel, en komt met de rolstoelfiets ook in de knel op het te smalle fietspad. “Kwaliteit van leven is heel belangrijk, en dan is zo’n fiets echt een uitkomst”, zegt echtgenote Henri Veltmaat. Maar net zoals met de duo-fiets komt het wel eens tot vervelende situaties. “De overgang over de sluis is bijvoorbeeld ook erg smal, en mensen lijken dat soms echt te vergeten.”

Bezoek

Om de situatie ter plekke te bekijken, en de kwestie te bespreken, bracht verkeerswethouder Leo Bongers gistermiddag een bezoek aan het dorp. Als fervent mountainbiker is Bongers bekend met de route. Hij erkende ook dat het veel gebruikte pad helaas te smal is (geworden). Dat het fietspad verbreed moet worden staat buiten kijf, daar is iedereen het gewoon harstikke over eens”, aldus Bongers. Maar hij melde ook dat Vilsteren niet de enigste plek is met een verzoek. “Eerlijkheid gebied wel te zeggen, bij elk plaatselijk belang waar ik kom is er wel een vraag voor een nieuw fietspad, of een verbreding daarvan. En al die verzoeken zijn eigenlijk wel terecht en reëel. Het is dan ook vooral een kwestie van geld, laat ik daar ook eerlijk in zijn.”

Tegenliggers moeten afstappen om de rolstoelfiets te kunnen passeren.

Begroting

Het zal uiteindelijk aan de gemeenteraad zijn om de middelen beschikbaar te stellen die de verbreding werkelijkheid kunnen maken. Volgens Bongers wordt er nu gewerkt aan een inventarisatie van de fiets- en wandelpaden, met waar nu beperkingen zitten die eventueel aangepakt moeten worden. “De raad wordt daar binnenkort over bijgepraat tijdens een speciale informatieavond”, licht Bongers toe. “Het pad staat op de lijst, maar u bent niet de enige. Er moet ook financiële ruimte voor zijn.” Binnenkort komt ook de gemeentebegroting weer ter sprake. Daarin kan de raad keuzes maken over waar geld aan te besteden; waaronder dus ook fietspaden.

Route

Om de gemeenteraad te overtuigen van de nijpende situatie zijn alle leden door Kalter en het plaatselijk belang uitgenodigd om eens met de duo-fiets op stap te gaan. Een speciale route is voor hen uitgezet die via het pontje bij Dalfsen uiteindelijk terugloopt naar het Stuwepad. “Zodat zij zelf kunnen ondervinden en ervaren hoe smal dit fietspad is”, licht Kalter toe. “Onderweg wordt dan ook het nieuwe en wel veilige fietspad nabij Hotel Mooirivier aangedaan.” Om ervoor te zorgen dat de raadsleden dat fietspad daadwerkelijk zien is er een voucher voor een kopje koffie of thee bij Mooirivier bij de uitnodiging gevoegd.

Wethouder Bongers (l.) ontving uit handen van Marliek Kalter van de duo-fiets Vilsteren de uitnodigingen voor de Ommer gemeenteraadsleden om eens met de duo-fiets op stap te gaan.

Verbreding

Desondanks de financiële beperkingen hoopt voorzitter Van der Molen toch dat er spoedig een oplossing kan komen voor het fietspad in Vilsteren. “Wij snappen dat Ommen meer op het lijstje heeft staan. Tegelijkertijd hoop ik wel dat dit een van de eerste knelpunten is die ze gaan aanpakken. Juist omdat het hier al tot echte problemen heeft geleid.” Volgens hem zijn er plekken op het fietspad waar men echt geen kant op kan om uit te wijken als een ander niet meedenkt. “Het is dan de berm in of tegen het prikkeldraad. Dat vinden wij niet verantwoord.”

Wat het Landgoed Vilsteren betreft kan de gewenste verbreding er in ieder geval komen. Maar zal er nog wel het een en ander nader moeten worden afgesproken over eigendommen, beheer en onderhoud. Het fietspad is namelijk eigendom van de gemeente, maar de gronden daarnaast van het landgoed. Rentmeester Hugo Vernhout verwacht dat er voldoende ruimte is voor een verbreding. “En als er dan hier en daar een keer een boom vervangen moet worden, maar dat is minimaal denk ik, moet er volgens mij worden gekozen voor de lange termijn”, verklaard Vernhout, die al 23 jaar rentmeester is van het landgoed.

Fietsgemeente 2021

Door het plaatselijk belang wordt ook de titel Fietsgemeente 2021 aangehaald. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 werd daarvoor een unaniem gedragen motie overgenomen door het college. Met de motie werd mee opgeroepen om als gemeente ‘een uiterste krachtinspanning’ te leveren om verkozen te worden tot fietsgemeente van het jaar 2021. Die motie werd door de LPO met steun van het CDA voorgesteld. Volgens de LPO kan de inzet voor die titel een goede reden zijn om nog meer aandacht te besteden aan de fietsveiligheid in de gemeente, en het onderhoud aan de fietspaden.

Maar wethouder Bongers liet gistermiddag weten dat de ambitie van de titel waarschijnlijk geen haalbaar doel zal zijn. “Daarvoor moeten zoveel aanpassingen worden gedaan. Dat gaat in voorbereiding, tijd en geld ons niet lukken. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar we streven er natuurlijk nog wel naar”, zegt Bongers. De wethouder vertelde dat de gemeente probeert toch ieder jaar weer een fietspad of een weg aan te pakken. “Elk jaar wordt er binnen de beschikbare middelen aangepakt wat we kunnen.”