Vier lintjes in Ommen: één Ridder en drie keer Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ommen – Burgemeester Hans Vroomen heeft vandaag vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens de uitreiking, die in verband met de huidige coronamaatregelen bij de gedecoreerden thuis plaatsvond, werd één persoon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drie personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

De heer Henk Hogenkamp (1955) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Gemeente Ommen.

Henk Hogenkamp

De heer Henk Hogenkamp (1955) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hogenkamp is sinds 1996 actief als vrijwilliger voor het water. Destijds werd hij door zijn functie als hoofdmonteur distributie bij Waterleiding Maatschappij Overijssel voorgedragen om een missie uit te voeren bij de Surinaams Waterleiding Maatschappij (SWM). Hogenkamp heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitwisselen van materialen en kennis met de SWM.

Op het terrein van Rook Pijpleidingbouw was Hogenkamp eerst persoonlijk actief als vrijwilliger. Hij zorgde hier voor het verzamelen, sorteren en repareren van materialen om drinkwaterzuiveringsinstallaties van te bouwen. Deze werden als bouwpakket verscheept naar ontwikkelingslanden. Tot 2004 gebeurde dit vijfmaal naar Suriname. Later deed hij dit namens de stichting Water is our World, die in 2007 werd opgericht. Sindsdien zijn er, naast Suriname, ook verschepingen naar landen als Senegal, Servië, Moldavië en Vietnam geweest.

Daarnaast heeft Hogenkamp ook andere vrijwilligersfuncties vervuld, zo is hij sinds 1992 actief als EHBO’er bij evenementen, speelt hij goedheiligman bij mensen met een beperking, is hij samen met zijn vrouw gastgezin voor minderbedeelden, ondersteunt hij bij kerkelijke activiteiten en zat hij in het verleden in het bestuur van de lagere school.

De heer Henk Steen (1952) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Gemeente Ommen.

Henk Steen

De heer Henk Steen (1952) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is ruim 40 jaar lang actief geweest bij de brandweer. Ook was hij van 2014 tot 2019 lid van de OR van de Veiligheidsregio IJsselland. Hij heeft hier verschillende functies bekleed, zowel voor de post Ommen, maar ook tijdens en voorafgaand aan de regionalisering in 2014.

Van 1997 tot 2018 maakte Steen onderdeel uit van het bestuur van OZC. Hij was hier verantwoordelijk voor de sponsorzaken. Ook heeft Steen in 2000 de Ondernemersclub van OZC mede opgericht. Hier is hij nog steeds actief als secretaris. Van 2005 tot 2009 was Steen lid van de commissie die de begeleiding van OZC naar de nieuwe locatie op zich nam.

De heer Alex Schuurman (1949) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Gemeente Ommen.

Alex Schuurman

De heer Alex Schuurman (1949) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Schuurman heeft vele jarenlang diverse vrijwilligerstaken op zich genomen. Zo was hij jarenlang actief in de kerkgemeenschap, waar hij onder andere elf jaar ouderling en diaken is geweest, en afgevaardigden en primus voor de synode Protestantse Kerk Nederland.

Ook is Schuurman actief voor bewoners van De Hoekstee. Hier bereidt hij sinds 2012 acht kerkdiensten per jaar voor. Van 1993 tot 2005 vervulde hij de rol van tweede voorzitter van het Hervormd Zangkoor in Ommen. Hij was hier ook verschillende jaren lid van de kascommissie, feestcommissie en zangcommissie.

Schuurman heeft de Stichting Noodfonds Ommen opgericht. Daarnaast speelt hij al jaren cabaretoptredens samen met Mieke Veurink, zij voeren samen liedjes en skechtes op in het Ommens dialect. Schuurman vervulde vrijwillig nog vele andere functies, zoals bij OZC, stemmenteller bij de verkiezingen en bewindvoerder van een familielid.

Mevrouw Joke Feddema-van Elburg (1944) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Gemeente Ommen.

Joke Feddema-van Elburg

Mevrouw Joke Feddema-van Elburg (1944) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2003 zet Feddema-van Elburg zich in als vrijwilliger in Ommen. Al zeventien jaar lang is zij actief binnen het huidige Cultuur Historisch Centrum Ommen. Van 2003 tot 2016 was zij bestuurslid/secretaris van de toenmalige Historische Kring Ommen. Tijdens deze periode was zij ook ledenadministrateur van de vereniging. Ook heeft zij zich actief ingezet binnen werkgroepen en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Van 2007 tot 2016 was Feddema-van Elburg bestuurslid van de Oranjevereniging. Hier vervulde zij een duo functie in het secretariaat. Van 2015 tot 2019 was Feddema-van Elburg betrokken bij Landstede Welzijn ouderen Ommen, hiervoor bracht zij samen met haar echtgenoot maaltijden rond.