Vier Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen

v.l.n.r. Klaas Schaap, Gerrit Pasjes, burgemeester Hans Vroomen, Swanny Oosterhof en Marinus Hesselink

Ommen – Ommen kent vanaf vandaag vier nieuwe inwoners met een ‘lintje’. Burgemeester Hans Vroomen reikte vanmorgen vier Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op landgoed Het Laer in Ommen ontvingen drie mannen en één vrouw het lintje, en de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Na het officiële gedeelte van de uitreiking werden de decorandi gefeliciteerd door de aanwezige familieleden, kennissen en vrienden. De bijeenkomst werd vanmorgen afgesloten met het traditionele oranjebitter.

Klaas Schaap

De heer Klaas Schaap werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Schaap is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Belangenbehartiging’ als onderdeel van zijn bestuursfunctie binnen Alzheimer Nederland, afdeling IJssel Vecht. Het informeren van belangengroepen over dementie is één van zijn kerntaken. Schaap was medeverantwoordelijk voor het realiseren van een kenniscentrum Dementie in het ziekenhuis van Hardenberg. Binnen dit ziekenhuis was Schaap tevens lid (tegenwoordig is hij voorzitter) van de cliëntenraad waar hij zich inzet om de kwaliteit en veiligheid en de klachtencommissie te borgen. Geriatrie verdient hierbij speciale aandacht van de heer Schaap.

Klaas Schaap, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Drie jaar geleden is Schaap voorzitter geworden van de mantelzorgadviesraad van de Gemeente Ommen. Naast al deze bestuursverantwoordelijkheden, is Schaap tevens kerkorganist van Sexbierum, Den Helder, Schildwolde, Hattem en Zuidhorn. Daarnaast is Schaap reeds 17 jaar koordirigent, waarbij hij de liederen uitzoekt, de muziek voorbereid en de concerten samenstelt. Binnen de kerk is Schaap inmiddels 4 jaar lang vice voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond.

Marinus Hesselink

De heer Marinus Hesselink werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hesselink onderhoudt zowel de omliggende terreinen als het protestantse kerkgebouw zelf in Lemele, samen met de vrijwilligersgroep waar hij deel van uitmaakt. Hesselink voert deze onderhoudswerkzaamheden tevens uit voor de school in Lemele. De begraafplaats in Lemele wordt eveneens door de heer Hesselink onderhouden. Hesselink is hiernaast vrijwilliger binnen de Natuurwerkgroep Archem. Binnen deze groep vrijwilligers wordt het Natura-2000 landschap rondom de Lemelerberg beheert.

Marinus Hesselink, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Binnen de Christelijke Muziekvereniging Kunst voor Arbeid, waar Hesselink zelf de tenortrom bespeelt, bestiert hij tal van vrijwilligersactiviteiten. Tevens wordt het oud papier in Lemele door Hesselink ingezameld, en het papierhok wordt door hem onderhouden. De opbrengsten van het oud papier gaan geheel naar het verenigingsgebouw De Schakel in Lemele.

Gerrit Pasjes

De heer Gerrit Pasjes werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Pasjes is reeds 26 jaar verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren en de kinderboerderij zelf in Ommen. Vanuit het bestuur richtte hij een netwerk op binnen plaatselijke boeren en leveranciers om de kinderboerderij te steunen.

Gerrit Pasjes, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de realisatie van de nieuwe kinderboerderij in Ommen verzorgde Pasjes de dieren van de ‘oude’ kinderboerderij en begeleidde hij de overgang naar de nieuwe kinderboerderij. Tegenwoordig is Pasjes tevens lid van het bestuur van de nieuwe kinderboerderij in Ommen. Pasjes was 4 jaar diaken bij de Gereformeerde kerk. Na deze 4 jaar was hij huis catechist voor de kerk. Vanuit de Evangelisatiecommissie organiseert Pasjes al 12 jaar lang de Pinkstermeeting.

Swanny Oosterhof

Mevrouw Swanny Oosterhof werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Oosterhof is nu 19 jaar Bestuurslid en Penningmeester bij de Protestantse Christelijke Ouderen Bond, afdeling Ommen. Namens het POCB was zij vanaf 2002 ook lid en penningmeester van de werkgroep Senioren Platform Ommen, waar zij zich bezighield met Verkeer, woningbouw en zorg en welzijn. Van 1995 tot 2012 was Oosterhof vrijwilligster bij de landelijke werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten, waar zij medeverantwoordelijk was voor het organiseren van de vakantiereizen.

Swanny Oosterhof, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Binnen de Gereformeerde Kerk heeft Oosterhof zich beziggehouden met verschillende vrijwilligersactiviteiten, zoals de jaarvergadering en de bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. Vanuit de kringbijeenkomsten was Oosterhof lid van de Landelijke Bond Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, waar zij ook 8 jaar bestuurslid was.

Mevrouw Oosterhof organiseerde handtekeningenacties voor christelijke vrouwen in het buitenland, die vervolgd worden vanwege hun geloof. Daarnaast organiseerde Oosterhof verscheidene zendingsreizen, welke ze zelf ook meemaakte. Daarnaast is Oosterhof bestuurslid binnen de Stichting Thomas Hulpfonds Madras, welke zich concentreert op het geven van projectmatige hulp aan mensen in India. Daarnaast houdt Oosterhof zich bezig met fondsenwerving en ze organiseert werkreizen, welke ze tevens zelf bijwoont.

Achteraf werd geproost met het traditionele oranjebitter.