Verschillende routes voor bouwverkeer windmolenpark De Veenwieken

Stegeren – Als volgende maand de eerste werkzaamheden beginnen voor de realisatie van het windmolenpark De Veenwieken in Stegeren, tussen Ommen en Dedemsvaart, zal het verkeer van en naar het noordelijke deel voor een gedeelte twee verschillende routes gaan gebruiken. Dit om te voorkomen dat de vrachtwagens elkaar tegen komen; en dan voor elkaar hoeven uit te wijken.

Inloopbijeenkomst

De eerder geplande rijroutes werden getoond tijdens een inloopbijeenkomst afgelopen juni in het buurthuis in Ommerkanaal. De routes van het bouwverkeer werden daar middels een aantal kaarten in beeld gebracht voor de belangstellenden. Het bouwverkeer bestaat uit vrachtwagens met onder andere beton, zand en grind.

Op basis van op- en aanmerkingen die werden gemaakt tijdens de inloopbijeenkomst zijn de routes voor het bouwverkeer aangepast en is onderscheid gemaakt tussen het bouwverkeer dat naar het noordelijke en zuidelijke deel van het windpark rijdt. Deze routes zijn nu nogmaals tegen het licht gehouden, wat weer tot een nieuwe wijziging heeft geleid.

De windmolens vanaf het standpunt Ommerkanaal.

Noordelijk deel

Deze nieuwe wijziging in de routes voor het bouwverkeer wordt in overleg met de betrokken gemeenten doorgevoerd en heeft betrekking op de route voor het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark. Deze route ligt voornamelijk op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en betreft circa 40 procent van het totale bouwverkeer. De wijziging wordt doorgevoerd met het oog op de verkeersveiligheid en om de schade aan wegen en bermen te beperken.

Gevaarlijk

In de ‘oude’ route voor het bouwverkeer zouden de vrachtwagens via dezelfde wegen het gebied in en uit rijden. De kans zou daarbij reëel zijn dat de vrachtwagens elkaar tegenkomen, en voor elkaar moeten uitwijken. Dit zou onveilig kunnen zijn voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. Bovendien is het aannemelijk dat daarbij schade aan wegen en bermen zou ontstaan. De gemeenten vinden dit niet wenselijk en hebben daarom twee gewijzigde routes uitgestippeld voor het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark.

De aanvoerroute voor het noordelijke deel van het windpark loopt vanaf de Witte Paal rotonde via de Coevorderweg naar het Zwarte Pad, de Stegerenseallee, Hoopmansveenweg en de Van Rooijens Hoofdwijk naar het bouwterrein aan de Verlengde Zestiende Wijk.

De lege vrachtwagens rijden terug via de Driehoekweg en de Verlengde Elfde Wijk terug naar het Zwarte pad. Vanaf daar rijden de vrachtwagens weer dezelfde route terug naar de Witte Paal.

Eenrichtingsverkeer

Om te zorgen dat het bouwverkeer naar het noordelijke deel van het windpark ook daadwerkelijk via de nieuwe aangewezen route gaat rijden stelt de gemeente tijdelijk een eenrichtingsverkeer in voor bouwverkeer op deze route. De gemeente zal borden gaan plaatsen op de chauffeurs hierop te wijzen.

Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor het overige verkeer. Wel vraagt de gemeente met name het grote landbouwverkeer om hetzelfde eenrichtingsverkeer zoveel mogelijk te volgen. Dit om te voorkomen dat landbouwverkeer en bouwverkeer elkaar tegenkomen, en er alsnog verkeersonveilige situaties of schade aan wegen/bermen ontstaan.

Illustratie: Windpark De Veenwieken

Overige routes

De routes voor het bouwverkeer naar het zuidelijke deel van het windpark blijft ongewijzigd. Deze route loopt zoals eerder werd getoond via de Ondersloot Noord, de Driehoekweg, Dwarsweg en Schapendijk. Hier komt circa 60 procent van het bouwverkeer over. Op deze aan- en afvoerroutes worden met rijplaten meerdere passeerstroken aangelegd, waar eventueel tegemoetkomende vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Ook de routes voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen, via een tijdelijke afrit van de N36, blijft ongewijzigd.

Bouwwegen

In januari van 2019 wordt begonnen met de aanleg van de bouw- en toegangswegen. Deze wegen moeten ervoor gaan zorgen dat de plekken waar de windmolens worden gebouwd bereikbaar zijn. Gelijktijdig worden er kraan opstelplaatsen aangelegd en worden andere tijdelijke voorzieningen aangebracht om zowel de grote kraan te kunnen opbouwen als ook de diverse windmolenonderdelen te kunnen monteren, voordat ze omhoog worden gehesen.

De tijdelijke afrit van de N36 die nodig is voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen wordt in februari 2019 aangelegd. De aanleg hiervan wordt nu verder voorbereid, onder andere door de aanvraag van de benodigde vergunningen bij wegbeheerder Rijkswaterstaat. Deze afrit wordt in diezelfde maand of in maart 2019 voor het eerst gebruikt om twee heistellingen naar het gebied te transporteren. Dit zullen maximaal vier transporten zijn die worden aangevoerd tussen zes uur ’s avonds en middernacht.

De aanvoer van de hijskranen en grote windmolenonderdelen over de tijdelijke afrit begint in juni 2019 en zal door lopen tot ongeveer oktober van dat jaar. Deze transporten zullen tussen acht uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends gebeuren. Er rijden dan per nacht maximaal vijf vrachtwagens, deze worden zoveel mogelijk geclusterd. De vrachtwagens rijden dan kort achter elkaar het gebied in, zodat er de rest van de avond geen transporten door het gebied hoeven.

Als de afrit niet wordt gebruikt wordt deze afgesloten zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt.

Start werkzaamheden

De eerste werkzaamheden in het gebied zijn gepland voor december dit jaar. Er wordt dan begonnen met het inrichten van een bouwterrein op de hoek van de Schapendijk en de Dwarsweg in het gebied waar de windmolens komen. Hier zullen een aantal bouwketen komen te staan waarin medewerkers kantoor kunnen houden.