Verplaatsing Aldi nog niet zeker, eerst extra onderzoek ontsluiting via rotonde

Ommen – Er moet eerst meer onderzoek komen naar de verkeersveiligheid voordat de raadscommissie akkoord kan gaan met de verplaatsing van de Aldi supermarkt naar een nieuw te bouwen locatie aan de Nieuwelandstraat. Tot die conclusie kwam de raadscommissie tijdens de vergadering van gisteravond, waarbij de verplaatsing van de supermarkt werd behandeld. In principe wil de gemeente meewerken aan de realisering van de nieuwe Aldi-supermarkt. Maar de ontsluiting voor auto’s en bevoorrading vormt nog wel een knelpunt.

De Aldi wil haar winkel aan de Slagenweg verhuizen naar de hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat. Op die plek moet dan een hypermoderne en energiezuinige supermarkt worden gebouwd die een voorbeeld moet worden voor andere vestingen in Noordoost Nederland. Op de huidige locatie aan de Slagenweg kan dit volgens de Duitse grootgrutter niet worden bereikt. Zij vinden dat deze locatie meer het karakter van een wijksupermarkt heeft, terwijl er wordt gestreefd naar een groter bereik.

Maar omwonenden zien hun supermarkt liever niet verwijderen. Gerard Marsman van de CU vertelde tijdens de vergadering dat hij van direct omwonenden had vernomen dat ze het toch wel erg jammer zouden vinden als de winkel vertrekt naar een nieuwe locatie op steenworpafstand van twee van de drie andere supermarkten in de gemeente. Voor bijvoorbeeld de bewoners van het Vlierhuis en de Stichting Sprank, die het winkelen bij de Aldi toch als een uitje zien, zou deze nieuwe locatie te ver weg zijn.

Aankoop

De gemeente is als deels grondeigenaar gevraagd om een strook van 1.300 vierkante meter aan de rand van het beoogde perceel te verkopen, iets waar de gemeente in principe ook bereid tot is. De Aldi heeft in principe ook een overeenkomst bereikt met de twee andere betrokken grondeigenaren van de beoogde locatie aan de Nieuwelandstraat. Van der Linde Beheer is eigenaar van het pand aan de Eskampweg 3 en 5 en het bouwterrein op de hoek van de Nieuwelandstraat en Schurinkstraat. Op de twee percelen aan de Eskampweg kunnen na de sloop van de huidige panden parkeerplaatsen worden aangelegd voor Vechtdal Wonen. Zij hebben sinds de fusie van de woningcorporaties De Veste en Beter Wonen te maken met enige parkeerproblematiek. Aldi en Vechtdal Wonen zijn het op hoofdlijnen eens over deze aan- en verkoop.

Van der Linde Beheer heeft aangegeven ook akkoord te gaan, onder voorbehoud van goedkeuring van het plan door de gemeente. Op het moment ligt deze beoogde locatie braak. Op één van de percelen staat een loods die nu nog wordt verhuurd. Volgens wethouder Bongers is er vanaf het begin gesprek geweest met deze ondernemer en de verhuurder, en is de huurder in contact gebracht met het Ondernemershuis om een oplossing te vinden. Gerrit de Jonge (VOV) en Ilona Lagas (VVD) vertelden tijdens de vergadering door deze ondernemer benaderd te zijn dat deze gesprekken allemaal niet bepaald soepel lopen.

Nieuwelandstraat

In de eerste plannen ging de Aldi uit van een enkele ontsluiting voor auto’s en bevoorrading aan de Nieuwelandstraat, en een aparte ontsluiting voor fietsers op het fietspad langs de Schurinkstraat. Dit past ook in de verkeersvisie om aan zogeheten ‘hoofdstroomwegen’ in de bebouwde kom geen percelen te ontsluiten. Een nadeel is daarbij de mogelijke verkeersonveiligheid op het supermarktterrein door de samenloop van bevoorrading en het parkeren van bezoekers.

Daarnaast wordt er gevreesd voor verkeersopstoppingen bij de inrit aan de Nieuwelandstraat, wat potentieel kan leiden tot hinder bij het uitrukken van de hulpdiensten vanaf het DOEK. “De hulpdiensten willen dat deze weg vrij blijft. Zodat ze veilig en ongehinderd kunnen uitrukken als dat nodig is”, bracht VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge in. Daarnaast is er uit contact met vertegenwoordiging van de politie en brandweer gebleken dat ze eveneens vrezen dat bezoekers gaan parkeren op het DOEK-terrein als er ruimtetekort is bij de Aldi, wat ook negatief kan werken voor uitrukken.

Een ‘artist impression’ van het beoogde Aldi filiaal. Illustratie: Aldi

Rotonde

De Aldi kwam daarop met een alternatief, een extra ontsluiting op de rotonde van de Balkerweg/Schurinkstraat/Slagenweg. Dergelijke problemen zouden kunnen worden voorkomen met deze ontsluiting specifiek bedoeld voor de klanten. De bevoorrading van de winkel zou dan wel plaatsvinden via de Nieuwelandstraat. Zo worden de vrachtwagens en de bezoekers van elkaar gescheiden. Deze andere ingang van het terrein is ook voordelig voor de klanten, want de meeste parkeerplaatsen zijn gepland aan de zijde van de rotonde. Nadeel hierbij is dat dit juist weer niet in de verkeersvisie past. De ‘hoofdstroomweg’ waar ontsluiting op uit zou moeten komen maakt deel uit van de rondweg en wordt ook steeds intensiever gebruikt.

Wethouders Leo Bongers beloofde dat de mogelijkheid van een extra ontsluiting op de naastgelegen rotonde goed onderzocht zal worden, en moet uitwijzen of dit alternatief meer passend is. Volgens de wethouder ziet het college een ontsluiting op de Nieuwelandstraat in ieder geval niet zitten. Ilona Lagas van de VVD wees erop dat een andere ondernemer een kleine tien jaar terug geen toestemming kreeg voor zijn plan met een ontsluiting op de rotonde, terwijl deze toen rustiger was, en af haakte. Gerard Marsman van de ChristenUnie wilde weten of het plan van de Aldi überhaupt levensvatbaar is als de ontsluiting op de rotonde niet mogelijk blijkt. Hilbert Moerman (PvdA) plaatste eveneens vraagtekens bij de ontsluiting.

Slagenweg

Bij een verhuizing van de Aldi willen zij het oude pand verkopen of verhuren, waarbij er dan geen supermarkt meer in mag komen. De firma wil geen onroerend goed beheren dat geen supermarkt functie heeft. Het winkelpand aan de Slagenweg is door de Aldi te koop aangeboden aan de gemeente voor een ‘relatief gunstige koopsom’. Het college heeft hier wel interesse in, en noemt als mogelijke bestemming de huisvesting van een maatschappelijke- en/of zorgpartij of inzet als bouwlocatie voor het Kindplein Oost. Maar volgens de commissie is voor het Kindplein al een plek gereserveerd naast basisschool Het Palet.

De commissie wil eerst dan ook meer informatie over de bestemming van het mogelijk leegkomende pand. Gerard Marsman (CU) wilde weten of het ook een mogelijkheid is om de huidige Aldi-locatie niet aan te kopen. In het huidige plan kost deze aankoop de gemeente ruim kwart miljoen euro. “Zijn we als gemeente niet beter af als we het niet aankopen?”, vroeg LPO-raadslid Dick Remmers zich ook af. Gerrit de Jonge van de VOV wil ook graag weten wat de gevolgen zijn bij een eventuele aankoop.

De aankoop van het perceel kent dan ook nog een aantal haken en ogen. Ondanks de vraag is het niet gegarandeerd dat er snel een doorverkoop aan een maatschappelijke instelling zal plaatsvinden. Daarnaast is het überhaupt de vraag of de huidige supermarkt kan worden gebruikt voor een dergelijke nieuwe maatschappelijke functie. Het perceel zou eventueel na een sloop van het pand een maatschappelijke functie kunnen krijgen. De kosten hiervan zijn in vergelijking met de koopsom relatief beperkt doordat een deel van de parkeervoorzieningen al gerealiseerd is. “Het lijkt ons een goede deal, maar aankoop is geen absolute noodzaak”, stelde wethouder Bongers.

Wethouders Bongers zal met zijn ambtenaren eerst nog het huidige huiswerk moeten doen om met een concreter voorstel terug te komen bij de raad.