Verontrustende stijging coronabesmettingen, “Laten we alert blijven!”

Ommen – De Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland lieten gisteren al weten dat het aantal besmettingen met het coronavirus recent sterk is toegenomen in de regio. Er is al weken een gestage stijging te zien, maar de afgelopen dagen loopt dit hard op. “Ik maak me oprecht zorgen over de oplopende trend in onze cijfers met besmettingen. Van 60 in de eerste week van september, naar 82 vorige week. En de afgelopen vier dagen zitten we in onze regio nu al op 80 besmettingen. De ziekenhuisopnames zijn nog wel beperkt, maar de negatieve trend moet niet door blijven zetten. We willen tenslotte niet terug naar de situatie van maanden geleden”, zei Rianne van de Berg, directeur publieke gezondheid, gisteren.

“Het is moeilijk om ons altijd aan de maatregelen te houden maar ik wil benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Om de IC’s van de ziekenhuizen niet opnieuw vol te laten lopen en om de reguliere zorg, met name ziekenhuiszorg, door te kunnen laten gaan. We merken dat positief geteste inwoners in de meeste gevallen goede medewerking verlenen aan bron- en contactonderzoek. Dat is positief, want daarmee voorkomen we de verdere verspreiding van corona”, vervolgt Van de Berg.

Minder voorzichtig

“We zien dat de meeste mensen in onze regio hun best doen om de regels na te leven. Echter zien we ook dat de urgentie om de regels te blijven volgen minder wordt; we zijn minder voorzichtig geworden. Maar vergis je niet: ook wij hebben te maken met een opleving van het coronavirus, dus denk niet dat onze regio buiten schot blijft”, zegt Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. “Het aantal besmettingen neemt fors toe en we moeten voorkomen dat we in onze regio te maken krijgen met meer beperkingen. Daarom doe ik een dringende oproep aan iedere inwoner om je aan de regels te houden. Dat is de enige manier om onze bewegingsvrijheid ook de komende periode te houden. We beperken onszelf om vrijheid te houden! Om daarmee de infectie te bestrijden, onze kwetsbare mensen te beschermen en om de continuïteit in de zorg te waarborgen. We kunnen dit alleen samen voor elkaar krijgen, dus ik reken op de inwoners in onze regio.”

Archiefbeeld van afgelopen zomer.

Ommen

Ook het aantal Ommenaren dat positief wordt getest is weer aan het stijgen. “Afgelopen weken laten zien dat er bijna dagelijks één of twee positief geteste Ommenaren zijn. Reden om alert te zijn! Gelukkig houden de meeste mensen in Ommen zich goed aan de regels. Toch besef ik dat dit lastig kan zijn. Dat neemt niet weg dat ik iedereen oproep om de discipline, die we voor en tijdens de zomermaanden hadden, ook nu in acht te blijven nemen. De strijdt met corona duurt lang, maar alleen als we samen volhouden zullen we deze winnen”, aldus burgmeester Hans Vroomen.

Voorkomen

Het aantal nieuwe besmettingen lijkt voor een groot deel voort te komen uit ontmoetingen in de privésfeer. Het blijkt dat privé-feestjes, familieaangelegenheden, werksituaties en bezoeken aan het buitenland een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengen. “Laten we aandacht hebben voor ons gezin, voor de kwetsbaren om ons heen en voor onszelf. Houd je daarom ook juist bij contacten met familie en vrienden aan de genomen maatregelen. De gezondheid van ons allemaal is belangrijk en we willen niet terug naar de maatregelen van voor de zomer. Laten we allemaal ons best doen!”, roept burgmeester Vroomen op.

Om verdere regionale maatregelen in de nabije toekomst te voorkomen is het belang op de basisregels te blijven volgen nog urgenter. Er wordt dan ook dringend opgeroepen om die maatregelen tegen verdere besmetting in acht te nemen. Dus thuisblijven bij klachten, en überhaupt zoveel mogelijk thuis werken. Als er gereisd moet worden dit zoveel mogelijk buiten de spits te doen, en verder ook alle drukke plekken te vermijden. En uiteraard 1,5 meter afstand van anderen houden, en vaak handen wassen. En ondanks de drukte bij klachten zo snel mogelijk te laten testen. “Ik roep u op om dat te doen. Samen krijgen we corona er onder. We hebben laten zien dat we dat kunnen in Ommen”, besluit de burgervader.