Verlichte portalen bij zebrapaden Stationsweg in vooruitzicht

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om bij de twee zebrapaden op de Stationsweg verlichte portalen te gaan plaatsen. Dit in navolging op de zebrapaden op de Schurinkstraat/Prinses Julianastraat, en naar aanleiding van vragen van zowel inwoners als vanuit de politiek. De verlichte portalen op de Schurinkstraat en Prinses Julianastraat werden geplaatst nadat in december 2019 een fataal ongeval plaatsvond op het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat en het Vrijthof/Lodderholt. In de eerstvolgende raadsvergadering werd unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen om de drie zebrapaden in de straten -die in het verlengde van elkaar liggen- zo snel mogelijk beter zichtbaar te maken.

Dat beter zichtbaar maken begon enkele weken later met het plaatsen van tijdelijke lichtmasten bij de zebrapaden. Ook werden grotere waarschuwingsborden met fluorescerende randen geplaatst. In het voorjaar van 2020 werd besloten om er verlichte portalen te plaatsen. Door problemen bij de levering trad daarbij vertraging op, maar uiteindelijk konden de portalen in september van vorig jaar worden geplaatst. De portalen bestaan uit een constructie waar aan boven het midden van het zebrapad een verlicht verkeersbord hangt dat het zebrapad aanduidt. Aan de onderkant van het bord zitten lampen die op het zebrapad schijnen, en deze verlichten.

Positief

De drie zebrapaden zijn sindsdien in de donkere uren beter zichtbaar voor naderende weggebruikers, en kunnen een voetganger zo beter zien. “De ervaringen zijn eigenlijk bijzonder positief. Ik hoor dat zowel vanuit omwonenden uit de Schurinkstraat/Julianastraat, als ook uit andere omgevingen”, aldus verkeerswethouder Leo Bongers. Die beleving heerst ook bij politieke partij LPO. “Uit contacten met inwoners begrijpen wij dat door deze verlichtingsportalen de zichtbaarheid van deze oversteekplaatsen substantieel zijn verbeterd, en daarmee een goede bijdrage leveren aan de veiligheid van voetgangers die oversteken. De verlichtingsportalen hebben een goede attentiewaarde op deze drukke oversteekplaatsen”, aldus LPO-raadslid Rob Dalenoort.

Stationsweg

Dalenoort vroeg via schriftelijke vragen of het college bereid was om de verlichte portalen ook bij twee andere zebrapaden te plaatsen. “Er zijn vragen gesteld vanuit een politieke partij, maar ook vanuit bewoners om ook op andere plekken te kijken of het mogelijk is om verlichtingsportalen te plaatsen. Het gaat dan concreet om de Stationsweg”, licht Bongers toe. De twee oversteekplaatsen waar het om gaat liggen nabij Ekkelenkamp, en een stukje verderop bij de Zeesserweg. Vooral in de zomerperiode worden deze veelvuldig gebruikt. Volgens het college is het gezien het aantal verkeersbewegingen niet strikt noodzakelijk om bij de oversteekplaatsen op de Stationsweg dergelijke portalen te plaatsen, en noemt ook een aantal verschillen ten opzichte van oversteken in de Schurinkstraat en Prinses Julianastraat. Zo is er op de stationsweg sprake van een midden geleider, met daarop verlichting. En worden de zebrapaden ‘anders gebruikt’.

Toch ziet het college wel waarde in het plaatsen van verlichte portalen. “Wij onderschrijven echter dat het plaatsen van een verlichtingsportaal naar verwachting ook hier de zichtbaarheid op en de attentiewaarde van de voetgangersoversteekplaatsen zal verbeteren. In het kader van uniformiteit zijn wij van mening dat in dat geval beide voetgangersoversteekplaatsen in de Stationsweg moeten worden voorzien van verlichtingsportalen. Beide voetgangersoversteekplaatsen zijn namelijk kort op elkaar gelegen, op deze manier heeft de weggebruiker dezelfde attentiewaarde bij elk van de voetgangersoversteekplaatsen”, aldus het college in haar antwoord op de vragen van de LPO.

Perspectiefnota

“Maar er moet nog wel een financiering gevonden worden”, vult Bongers aan. Binnen de bestaande begroting 2021 ontbreken op dit moment de financiële middelen. Om die middelen beschikbaar te maken is het punt opgenomen in de perspectiefnota. De raad behandeld deze op 4 maart, en kan zo het geld beschikbaar stellen. Ook kan er nog een restant van het beschikbaar gestelde budget voor de portalen op de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat worden aangewend. De portalen zoals die op de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat werden geplaatst waren begroot op 20.000 euro per stuk. Voor de portalen op de stationsweg is in de perspectiefnota een totaal investeringskrediet van 32.000 euro opgenomen. Wanneer de middelen beschikbaar komen zal verder duidelijk worden wanneer de portalen mogelijk geplaatst kunnen worden. “We streven er wel naar om het zo snel mogelijk te realiseren, want het meeste effect is natuurlijk te verwachten in het winterseizoen”, aldus Bongers.

Schammelte

De enige ander midden geleider in de Stationsweg ligt vlak bij de Schammelte. Daar is wel een oversteekgelegenheid, maar geen zebrapad. Er worden dan ook geen verlichte portalen geplaatst. “De verlichtingsportalen zoals we die nu kennen zijn alleen bedoeld voor zebrapaden”, licht Bongers toe. “We zijn ook bezig met de totale ontsluitingsstructuur van Ommen. En willen we nu geen mogelijk onnodige investeringen doen. Bij de totaal afweging kijken we ook naar wat eventuele ontwikkelingen zouden kunnen zijn.” Die ontsluitingsstructuur wordt komende donderdag besproken door de gemeenteraad.

Nu naar alle waarschijnlijkheid ook op de Stationsweg verlichte portalen geplaatst zullen worden is het natuurlijk denkbaar dat er voor meer plaatsen dergelijke verzoeken komen. Uit een eerste inventarisatie van het college is gebleken dat enkel de zebrapaden in de Chevalleraustraat in aanmerking zouden kunnen komen. Het college wil het mogelijk plaatsen van portalen daar meenemen in de wensen tot de aanleg van een vrij liggend fietspad en de herinrichting van de Chevalleraustraat.