Verkoop nieuwe kavels De Vlierbrink van start

Ommen – Woonwijk De Vlierlanden ten westen van de Alteveer wordt verder uitgebreid met nog eens 97 woningen. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kap en rijenwoningen in het laatste deel van De Vlierbrink. De gemeente geeft 40 van de kavels uit aan particulieren die zelf een woning willen bouwen. Inschrijven voor één van deze kavels is mogelijk vanaf 22 mei 2018, de inschrijving sluit op 5 juli 2018 om 12:00.

Bouwcombinatie Ommen realiseert in De Vlierbrink woningen met een grote diversiteit in woningtypen. Daarnaast worden (sociale) huurwoningen gebouwd. Het bouwrijp maken van dit laatste deel van De Vlierbrink is inmiddels gestart zodat de bouw van de woningen nog dit jaar kan starten.

De Vlierbrink

De Vlierbrink is het eerste deel van De Vlierlanden dat is ontwikkeld. In de eerste delen van De Vlierbrink staat al een behoorlijk aantal woningen en er wordt nog volop gebouwd. Op een aantal opties na zijn alle kavels in De Vlierbrink verkocht.

Vanwege de grote vraag naar bouwkavels, wil de gemeente Ommen zorgen voor een continu aanbod. Daarom gaat ook het laatste deel van De Vlierbrink in de verkoop. Hier is ruimte voor nog eens 97 woningen. Met het ontwikkelen van dit laatste deel van De Vlierbrink wil de gemeente het complete spectrum van de woningmarkt bedienen.

Vrije kavels

De gemeente Ommen geeft in dit sluitstuk van De Vlierbrink veertig vrije bouwkavels uit aan particulieren die zelf een woning willen bouwen. Belangstellenden kunnen zich vanaf 22 mei inschrijven. Het gaat om zestien kavels waar particulieren een vrijstaande woningen kunnen bouwen en 24 kavels voor twee-onder-een-kap woningen. De kavels voor een vrijstaande woning kosten €215 per vierkante meter. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost €200 per vierkante meter. Beide prijzen exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Bouwcombinatie Ommen

Bouwcombinatie Ommen realiseert 38 duurzame en energiezuinige woningen in De Vlierbrink met een grote diversiteit in types: 21 duurzame rijwoningen, 12 ruime twee-onder-één-kapwoningen en 5 riante vrijstaande woningen.

Huurwoningen

Een lokale belegger bouwt in De Vlierbrink circa tien huurwoningen in het vrije segment. Woningcorporatie De Veste bouwt 9 sociale huurwoningen.

Bouwrijp maken gestart

Het bouwrijp maken van dit laatste deel van De Vlierbrink is gestart. Bij het bouwrijp maken leggen de nutsbedrijven kabels en leidingen. Een aannemer legt in opdracht van de gemeente Ommen de bouwwegen aan en maakt de kavels in orde. Naar verwachting zijn de kavels in het najaar bouwrijp. De bouw van de woningen kan nog dit jaar starten.

De Vlierlanden

Woonbuurt De Vlierlanden wordt een duurzame en aansprekende woonwijk waarin het buitenleven centraal staat, met veel aandacht voor groen en water. De Vlierbrink is één van de zes woonsferen in De Vlierlanden. De Vlierbrink heeft een dorpse en landelijke uitstraling met zowel vrijstaande woningen als twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen.