Verkeerslichten bij oversteek in Varsen voor veiligheid

Ommen – Na de opwaardering van de N340 kan lokaal verkeer gebruik blijven maken van de oversteek bij Hessenweg West/Varsenerweg. Voor een veilige oversteek wordt deze kruising bij Varsen voorzien van verkeerslichten.

De N340 op- of afrijden vanaf deze locatie is niet mogelijk. Bij de Maneweg/Oosterkampen en de nieuwe rotonde bij het viaduct Varsen kan het verkeer straks de N340 op en af. Dat is het resultaat van het overleg tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel.

De oversteek bij de Hessenweg West en de Varsenerweg.
De oversteek bij de Hessenweg West en de Varsenerweg.

Goede samenwerking

De gemeente Ommen maakte zich, samen met Plaatselijk Belang Varsen, zorgen over de veiligheid van het overstekende langzaam verkeer en de bereikbaarheid voor landbouwverkeer in de toekomstige situatie. Beide pleitten het afgelopen jaar voor een ongelijkvloerse oversteek.

In een goede samenwerking zijn de provincie en gemeente tot de conclusie gekomen dat een ongelijkvloerse oversteek nu niet realistisch is. Gezamenlijk is gekozen voor het aanpassen van de oversteek en de plaatsing van verkeerslichten. Deze maken deel uit van het herziene Provinciaal Inpassingplan, dat de afgelopen zomer ter inzage heeft gelegen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in april 2018 een besluit over het herziene Provinciaal Inpassingsplan.

Maatregelenpakket

De aanpassingen aan de N340 zijn onderdeel van het provinciale project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden gaan dit voorjaar van start.