Verenigingen hoeven niet verplicht nieuwe sporthal te gebruiken

Ommen – Organisatoren van grotere culturele evenementen hoeven zich geen zorgen te maken dat ze gedwongen gebruik moeten maken van de nieuwe sporthal bij MFC de Carrousel. Als de capaciteit van deze nieuwe sporthal, die kleiner is dan de bestaande hal, niet voldoende is voor hun evenement kunnen zij gewoon gebruik maken van de bestaande hal. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen die de D66 in mei stelde naar aanleiding van geconstateerde mogelijke gebreken aan de nieuwe sporthal.

De D66 vreesde onder meer dat bijvoorbeeld muziekverenigingen inkomsten zouden gaan mislopen als hun evenementen georganiseerd moeten worden in de nieuwe sporthal. In de nieuwe zaal zal ruimte zijn voor zo’n 500 bezoekers, in tegenstelling tot de huidige zaal waar ruimte is voor 600 bezoekers, plus 200 muzikanten. Maar volgens het college hoeft daar geen sprake van te zijn, omdat dergelijke evenementen die de ruimte nodig hebben gewoon kunnen blijven plaatsvinden in de bestaande hal. “De gemeente gaat geen vereniging dwingen om naar de nieuwe sporthal te gaan. Verenigingen krijgen door de nieuwe sporthal wellicht extra mogelijkheden. Het is aan de vereniging waar ze gebruik van willen maken”, aldus het college.

De nieuwe sporthal bereikte februari dit jaar het hoogste punt.

Andere gebreken waar de D66 op wees zijn volgens het college al voldoende verholpen, of worden door het college niet als probleem gezien. De D66 schetste dat de deuren van de nieuwe hal te smal zijn om spullen in en uit te voeren, maar volgens het college is er een dubbel deurstel aanwezig bij zowel de toestellenberging als bij de skatebaan, en is dit nooit als probleem geclassificeerd. Er zijn inmiddels, zonder extra kosten, voorzieningen aangebracht om lampen op te kunnen hangen voor de gordijnen. Om deze op te hangen zou een hoogwerker nodig zijn, die echter niet op de relatief gevoelige sportvloer mag rijden. Maar volgens het college zal een dergelijke hoogwerker of steiger überhaupt niet nodig zijn, aangezien op verzoek van de verenigingen takelvoorzieningen worden aangebracht.

Het ontbreken van 64A krachtstroom, wat in de huidige sporthal wel aanwezig is maar in de nieuwe slechts 16A is, kan worden opgelost. De projectleider heeft echter wel aan de verenigingen aangegeven dat als zij willen dat deze opwaardering plaatsvindt de extra kosten à 1.100 euro door de verenigingen zal moeten worden opgehoest. Muziekvereniging Soli Deo Gloria heeft al een andere oplossing. “We hebben besloten om als SDG, dit niet te gaan doen. Het is voor ons veel goedkoper om voor die paar keer een eigen verlengsnoer aan te schaffen of te lenen/huren dan dit te gaan doen”, aldus SDG. Dat er een risico is op onveilige situaties en diefstal, omdat de toegang tot de nieuwe sporthal via een lange smalle gang achter de kleedkamers loopt, is een bezwaar dat het college nog niet eerder heeft vernomen. Het college laat weten dat er in de gangen een beveiligingscamerasysteem is voor toezicht en preventie van diefstal.