Veel belangstelling voor tweede fase van Vlierlanden, loting nodig voor meeste kavels

Ommen – Als alles meezit kan komend najaar worden begonnen met de bouw van woningen in het eerste deel van de tweede fase van de Vlierlanden. Vorige week maandag werd de inschrijving voor de uitgifte van de kavels in deze zogenoemde ‘fase 2A’ geopend. In totaal gaat het om 44 particuliere kavels, waarin een mix is van 18 vrijstaande en 26 twee-onder-één kap woningen.

De ‘gelukkigen’ kunnen op deze kavels naar eigen ontwerp en regie een woning bouwen. Daarnaast worden er door Vechtdal Wonen een zestal blokken met rijwoningen gebouwd, die allen worden verhuurd. De tussenwoningen worden daarbij verhuurd als sociale huurwoningen, en de hoekwoningen als middeldure huurwoningen.

Krapte

Er is krapte op de woningmarkt, en ook in Ommen is er weinig aanbod van bestaande woningen. Tegelijkertijd is er veel vraag naar vrije kavels waarop men zelf een woning kan bouwen. De tweede fase van de Vlierlanden staat al een tijdje op de agenda, en krijgt veel belangstelling. Meer dan 300 personen hebben zich vooraf aangemeld als geïnteresseerde; de eerste aanmeldingen dateren van eind 2019.

Het eerste deel van de tweede fase van de Vlierlanden komt ten oosten van het bestaande deel.

In het tweede deel van de nieuwste woonwijk van Ommen wordt veel groen aangelegd. Zo komt er een nieuwe bosstrook aan de rand van de wijk, met daardoorheen een wandel- en hardlooppad. Ook is er ruimte gereserveerd voor verschillende openbare ontmoetingsplaatsen. De toekomstige bewoners krijgen de kans om mee te denken over de invulling van deze openbare plekken.

Medebouwer

De verkoop procedure is, onder andere door de input uit een eerdere fase, deels verbeterd. “We hebben lessen getrokken uit de vorige inschrijvingen. De mensen gevraagd wat kan er beter, en dat hebben we in deze procedure meegenomen”, licht wethouder Bart Jaspers Faijer toe. Een aantal technische punten in het proces zijn tegen het licht gehouden. “Bijvoorbeeld als men samengaat in een twee-onder-één kap eenzelfde type aannemer, en passeren bij dezelfde notaris.” Ook kan het bouwteam van de gemeente mensen helpen een medebouwer te vinden, als dat zelf niet lukt. “Het zijn allemaal van die praktische dingen.”

Verkoopwebsite

Voor de verkoop van de kavels heeft de gemeente een nieuwe website gelanceerd. “Onze ambtenaren hebben daaraan meegewerkt. Op een interactieve manier is via een plattegrond met één klik alle informatie te vinden over kavels. Zoals bijvoorbeeld hoeveel inschrijvers er zijn op een kavel”, licht Jaspers Faijer toe. Geïnteresseerden kunnen zo zelf een afweging maken over hun kansen op een specifieke kavel. Hoe hoger het aantal inschrijvers, hoe kleiner de kans.

Ook andere specifieke details zijn te vinden zoals de bouwpeilhoogte, oprit, oppervlak et cetera. “Zo weten de potentiële kopers precies waar ze aan toe zijn.” Mensen die geïnteresseerd zijn in een kavel kunnen zich nog tot het middaguur van 31 mei inschrijven op één kavel. Dat kan via www.woneninommen.nl. De gemeente controleert streng of men enkel één inschrijving indient, bij fraude volgt uitsluiting.

Loting

De inschrijvingsperiode is inmiddels bijna op de helft, en de belangstelling is zoals al werd verwacht groot. Al ruim 80 geïnteresseerden hebben zich ingeschreven voor een kavel. “Ik ben ontzettend blij dat het zo mooi en goed loopt. Ik zie dat er praktisch voor alles geïnteresseerden zijn”, aldus Jaspers Faijer. Het animo is volgens de wethouder wel iets groter dan tijdens de eerste fase van de Vlierlanden. “De woningmarkt is in deze tijd wat overspannen, en dat zie je wel terug.”

De wethouder verwacht dat de belangstelling tot het einde van de maand nog wel aanhoudt. “De maand is nog niet voorbij, en ik denk dat mensen nog aan het puzzelen zijn voor welke kavel ze gaan. En wellicht partners zoeken in het geval van een dubbele woning.” Vanwege de grote belangstelling zal voor de meeste kavels een loting noodzakelijk zijn. Deze digitale loting staat gepland op de middag van 4 juni. “Tot de laatste dag van de inschrijving kunnen mensen nog switchen van voorkeur”, licht de wethouder toe.

Bouwrijp

Binnenkort zal een start worden gemaakt met het bouwrijp maken van het plangebied. De verwachting is dat de nutsbedrijven na de zomer aan de slag kunnen, waarna de grond in oktober dit najaar klaar is voor uitgifte. “Er staat zes maanden gepland voor het bouwrijp maken. Dat is vrij rap, maar we denken dat dit lukt, en dat denkt de aannemer ook”, deelt Jaspers Faijer. “Die tijd kunnen de geïnteresseerden gebruiken voor het uitwerken van hun bouwplan en de financiering.”

Wanneer het bouwrijp maken is afgerond kunnen de eerste kavels passeren bij de notaris, waarna de woningbouw kan beginnen. De gemeente gaat ondertussen verder met de volgende fases. ‘Fase 2B’, ‘fase 2C’ en ‘fase 2D’ volgen nog, en over een eventuele ‘fase 3’ wordt inmiddels ook al nagedacht.