Veel belangstelling voor inbraakpreventie tips van Ommen Alert en politie

Ommen – Er is gisteravond veel belangstelling getoond bij de informatieavond die door Ommen Alert in samenwerking met de politie en de gemeente werd georganiseerd. Zo’n 70 mensen kwamen af op de avond waarbij onder andere tips werden gegeven over inbraakpreventie. Met behulp van Larcom en Martin Lip van Culinair bij u thuis kon de avond worden georganiseerd in de kantine van het werkleerbedrijf.

Ommen Alert

Ommen Alert is een burgerinitiatief dat in Ommen de regie voert over tal van WhatsApp groepen. Via deze groepen wisselen buurt- en wijkbewoners onderling informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de eigen buurt of wijk. “In 2016 heb ik Ommen Alert opgericht. In eerste instantie alleen in Dante-Zuid, maar daarna heb ik elke wijk en woonkern erbij betrokken. In wijken waar al een groep was heb ik contact gelegd met de beheerders daarvan. Zo is Ommen Alert zo groot geworden als dat het vandaag is”, legt initiatiefneemster Lisa de Lange uit.

Kim Schuurman (l.) en Lisa de Lange (r.) vertelden over het initiatief.

Het hoofddoel van Ommen Alert is om criminele activisten te verstoren, en bijvoorbeeld de plannen van inbrekers te verstoren. “Maar het kan ook voor andere dingen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld vermiste personen. Zoals wellicht bekend is er op het moment een persoon uit Ommen vermist, en daarvoor wordt Ommen Alert ook ingezet”, licht Kim Schuurman toe, van wie De Lange sinds een paar maanden bijval krijgt. “En bijvoorbeeld ook voor dieren die gevaarlijke situaties opleveren. Bijvoorbeeld een koe die losloopt bij de N36, en om zo dan een eigenaar duidelijk te krijgen.” De 23 groepen in Ommen hebben via de respectievelijke beheerders contact met elkaar.

Schuurman vult wel aan dat de groepen niet bedoeld zijn om vermiste poezen of honden op te geven. “We vinden het natuurlijk heel sneu voor de mensen die hun huisdier kwijt zijn, maar als we dat allemaal ook doen raakt het verzadigd, en vallen de belangrijke dingen ertussendoor.” Volgens Schuurman kunnen mensen dit wel bij de beheerders melden. Het kan dan worden gedeeld op de social media van het initiatief. Ommen Alert is actief op alle grote social media, en heeft hierop vele volgers.

Bezetting

Ommen Alert is op het moment in iedere wijk en buurtgemeenschap in Ommen actief. Bij aanvang van de bijeenkomst gisteren waren er ruim 1.600 deelnemers, en achteraf mochten er zo’n 30 nieuwe aanmeldingen worden verwelkomd. Maar meer mensen blijven volgens De Lange nog altijd welkom. “In bijvoorbeeld Arriën, Junne en Zeesse kunnen er eigenlijk nog wel wat mensen bij. Ook in de Vlierlanden is het nu nog maar 1%. En juist daar is recent (in de nacht van 10 op 11 december, red.) ingebroken”, aldus De Lange. Logischerwijs zijn er forse verschillen in de formaten van de groepen. “De groepen zijn soms groot en soms klein. De kleinste is ongeveer 15 personen, en de grootste is ruim 180 personen. Elke groep heeft een beheerder, die zorgt ervoor dat de mensen die zich aanmelden in de groep komen, en dat alles gestroomlijnd blijft lopen”, zegt Schuurman.

Tips

Tijdens de bijeenkomst werd door de jonge Ommenaren toelichting gegeven over het initiatief en over de regels die worden gebruikt om efficiënt te zijn, zoals bijvoorbeeld het ‘SAAR-protocol’. Dat staat voor Signaleer, Alarmeer, App en Reageer. Ook werd er samen met de Ommer wijkagenten uitleg gegeven over wat nou eigenlijk een verdachte situatie is, en hoe daar op kan en moet worden gereageerd. “Het is wel heel goed om te benoemen dat de politie niet in de WhatsApp groepen zit, maar ze hebben wel contact met de beheerders. Als men een verdachte situatie ziet moet er altijd eerst 112 worden gebeld, ook bij twijfel. Enkel het plaatsen in de groep zorgt er wel voor dat de andere leden het zien, maar niet dat de politie in actie komt. En daardoor kan kostbare tijd verloren gaan”, aldus Schuurman. “Als men iets heeft gesignaleerd, en gemeld heeft bij de politie kan het in de app worden gezet. Geef daar dan aan wat je waar hebt gezien, en wat je tot dan toe hebt gedaan. En natuurlijk het signalement. En als de situatie het toelaat, reageer dan. Kijk of je bijvoorbeeld samen een persoon kan volgen, maar eigen veiligheid staat daarbij altijd voorop.”

Naast de toelichting over onder andere het doel en de werkwijze van Ommen Alert werden door de politie ook verschillende tips meegegeven, en uitleg gegeven over hun werkwijze bij een melding. Wijkagent Sander van Eerde vertelde hoe en bij welke meldkamer een melding binnenkomt, en hoe dit wordt opgepakt en uitgezet naar de ‘blauwe’ politie op straat. Met behulp van een filmpje van de collega’s in Zwolle werd dit kracht bijgezet. “Als men wat verdachts ziet moet men 112 bellen. Het 0900-nummer (0900-8844, red.) is een informatienummer, en werkt bij dat soort meldingen gewoon niet altijd even soepel. Daar zitten te veel stappen in. Dat duurt langer, en dan is de verdachte situatie misschien al voorbij. Bel dus altijd 112”, aldus Van Eerde. Hij lichte ook toe hoe een goed signalement kan worden gegeven. “Bekijk iemand van top tot teen. Kenmerken die niet kunnen worden veranderd zijn daarbij heel belangrijk, zoals schoenen of een broek. Een jas of een pet kan namelijk heel snel worden afgedaan.” En natuurlijk bij voertuigen proberen een kenteken te noteren, of andere belangrijke kenmerken. “En als u niet in contact blijft met de meldkamer, blijf dan wel bereikbaar.”

Wijkagent Jan Voortman verteld over babbeltrucs.

Babbeltruc

Wijkagent Jan Voortman vertelde over babbeltrucen, en legde verschillende casussen voor die zich recent in Ommen hebben voorgedaan. “Sommigen zijn echt heel bizar. Mensen ontdekken twee mannen in huis, en die zeggen dan van de brandweer te zijn en dat er geen politie hoeft te worden gebeld.” De slachtoffers van deze babbeltrucen zijn meestal de zwakkere doelgroepen; met name de bejaarden. “Die worden helaas vrij snel op het verkeerde been gezet, ze zijn nog te goed van vertrouwen. Er komen dan bijvoorbeeld mensen aan de deur die zeggen van de Thuiszorg te zijn of van het energiebedrijf. Uniformen zeggen daarbij ook niet altijd meer wat, want die worden gewoon gestolen. Als men het niet vertrouwd is het slim om het bedrijf te bellen en een afspraak te maken.” Ook hierbij werd visueel kracht bijgezet met behulp van filmpjes.

Behalve mensen die zich met deze smoezen naar binnen werken gebeurt het ook dat de een iemand bij de voordeur afleidt, terwijl iemand anders het huis overhoop haalt. “Het is daarom wijs om bijvoorbeeld altijd de achterdeur op slot te houden.” Wijkagent Van Eerde vertelde ook over het belang van degelijk hang- en sluitwerk, waarbij eveneens filmpjes werden getoond. Daarin was te zien hoe makkelijk en snel een slecht slot kan worden opengebroken. “Mocht er onverhoopt dan toch iemand zijn binnengekomen, bel dan altijd direct de politie en ga nergens aanzitten. Pak bijvoorbeeld niet een achterlaten breekijzer of gereedschap op, want daar kunnen sporen op achter zijn gebleven.” Tevens werd er getoond en verteld hoe er veilig kan worden gepind.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op website www.ommenalert.nl. Of via de social mediakanalen op Twitter, Facebook en Instagram.