Veel belangstelling bij bijeenkomst invulling ‘Ommen 75 jaar Vrijheid’

Ommen – Ruim vijftig vertegenwoordigers van verenigingen en instanties hebben gisteravond gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid om in het gemeentehuis mee te denken aan de verdere invulling van de evenementen en herdenkingen in het lustrumjaar 2020. Na een inleiding en presentatie door de contactpersonen zijn verschillende commissies gevormd. Elk van de commissies is verantwoordelijk voor één van de herdenkingen of vieringen in 2020 als 75 jaar vrijheid wordt gevierd.

Piet Horinga verteld over het educatieve programma. Foto: Ronald Bakker

Binnen de commissies zijn nu ideeën uiteengezet en gegevens uitgewisseld. Aan de hand hiervan gaat het bestuur van de stichting aan de slag met het binnenhalen van financiële middelen en vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering. In november van dit jaar is weer een gezamenlijke bijeenkomst. De commissies zijn nog niet helemaal compleet. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden via het email adres stichtingommen75jaarvrijheid@kpnmail.nl.