Vechtdal Wonen en gemeente focussen komend jaar op aanpak van woningnood

Ommen – De woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen gaan zich volgend jaar focussen op de aanpak van de woningnood. Zo is te lezen in de prestatieafspraken die beiden afgelopen maandag hebben ondertekend. Hierin staat wat ze gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen. De afspraken gaan over meer dan alleen woningen bouwen.

De twee partijen geven aan een gezamenlijk doel te hebben: zorgen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. Naast nieuwbouwen, zijn er ook afspraken gemaakt om de doorstroom vanuit bijvoorbeeld sociale huur te bevorderen. Op die manier moeten er meer woningen vrij komen voor starters en jongeren.

“Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt is voor ons allemaal belangrijk. Helaas is dat in de huidige woningmarkt niet voor iedereen te bereiken. Vechtdal Wonen heeft daarom met ons afspraken gemaakt over de bouw en verduurzaming van bestaande huurwoningen”, verteld wethouder Bart Jaspers Faijer. “Zo zijn ze bijvoorbeeld gestart met de bouw van 30 huurwoningen in de wijk Vlierlanden. Hierdoor krijgen starters en doorstromers in de huurmarkt de kans een betaalbare nieuwbouwwoning te huren.”

Wethouders Jaspers Faijer (l.) en directeur-bestuurder Rink van Vechtdal Wonen ondertekenden afgelopen maandag de prestatieafspraken. Foto: gemeente Ommen.

De Vlierlanden is volgens de wethouder een goed voorbeeld van hoe beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid samenkomen. Er worden 30 nieuwe woningen gebouwd met een huurgrens afhankelijk van de gezins- en inkomenssituatie. Bovendien worden de woningen Nul op de Meter en levensloop aanpasbaar gebouwd, met een goede mix tussen midden- en sociale huurwoningen.

De woningstichting gelooft in een netwerksamenleving. “Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de Ommer samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden in Ommen verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van”, aldus directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen.

Prettig wonen

Vechtdal Wonen en gemeente Ommen willen zich er samen voor inzetten dat prettig wonen voor iedereen, jong en oud, bereikbaar is. Huren kan een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning, of juist een tussenstap daarnaartoe. Er zijn nu afspraken gemaakt over het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen. Vechtdal Wonen bouwt huurwoningen in verschillende prijsklassen. Op die manier wil ze zorgen voor betaalbare huurprijzen, die passen bij de gezins- en inkomenssituatie van haar huurders.

Doorstroming

Mensen blijven langer thuis wonen of worden vaker thuis verzorgd. Er zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning. Daarnaast wordt er bijzonder aandacht besteed aan de woonduur en de slaagkans van jongeren.

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de partijen afgesproken de komende jaren ruim 150 nieuwe huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden, Haven Oost en op vrijkomende schoollocaties. Ook deze woningen worden Nul op de Meter en levensloop aanpasbaar gebouwd.

Duurzaamheid

Vechtdal Wonen gaat komend jaar 48 huurwoningen verduurzamen naar energie label B, en wil daarnaast zonnepanelen op woningen plaatsen om de CO2 uitstoot en het energieverbruik te reduceren. Naast deze energiebesparende maatregelen wordt er ook gestuurd op bewustwording als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Er worden diverse instrumenten ingezet om bewoners te ondersteunen, door onder andere vroegsignalering, coaching en het bieden van maatwerk. Hierbij is het streven de woonlasten te laten dalen of minimaal gelijk te laten blijven.