Vecht volgende week na eeuw weer bevaarbaar naar Hardenberg

Junne – De Vecht zal volgende week eindelijk weer bevaarbaar zijn naar Hardenberg, en verder. Het waterschap laat weten dat de sluis in Junne vanaf aankomende maandag in gebruik kan worden genomen. Afgelopen 1 juni ging de vergelijkbare sluis in Mariënberg al open voor gebruikers. De sluis in Junne had nog te maken met problemen in de automatisering, en kon nog niet in gebruik worden genomen. Deze problemen zijn volgens het waterschap nu opgelost, waardoor de sluis aanstaande maandag 24 juni in gebruik kan worden genomen. Een unieke mijlpaal voor de Vecht, die daarmee vanaf volgende week sinds een eeuw weer bevaarbaar is vanaf Zwolle tot aan de Duitse grens.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sluis in Junne bij het begin van het vaarseizoen van 2018 al in gebruik zou worden genomen. Tijdens de aanleg van de sluis bleek echter dat het project complexer was dan dat in eerste instantie werd gedacht. Het innovatieve ontwerp van de sluis zorgde ervoor dat het waterschap extra expertise in moest huren. De verwachte ingebruikname van de sluis werd verschoven naar april dit jaar, maar ook deze planning bleek te optimistisch. De afgelopen maanden heeft het waterschap Vechtstromen de sluis uitvoerig getest. Er werd gehoopt dat als deze fase goed verliep de sluis in Junne op 1 juni tegelijk met die in Mariënberg in gebruik kon worden genomen. Maar na uitvoerig testen bleek dat er bij de sluis nog problemen waren met de automatisering.

Vechtvlinder

Na ruim 1,5 jaar bouwen zijn beide sluizen nu klaar voor gebruik. De nieuwe sluizen werken op een bijzondere manier, en wijken compleet af van traditionele sluisontwerpen. De sluizen hebben zogenaamde vlinderkleppen om het schutten van de sluis te regelen, en hebben dus geen traditionele sluisdeuren. Een veilige methode, zodat de sluizen door de gebruikers zelf veilig bediend kunnen worden. Vanwege de bijzondere kleppen kregen de sluizen al eerder de naam ‘Vlechtvlinder’. De nieuwe sluizen zullen zeven dagen per week tussen 9:00 en 17:00 te gebruiken zijn. Bij de sluizen zal altijd een sluiswachter aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden, en om aanwijzingen te geven. Bij de sluizen Hardenberg en De Haandrik zijn op afroep sluiswachters aanwezig die kunnen helpen met het schutten van de boten.

Met de ingebruikname van de stuw kan tijdens het vaarseizoen op de Vecht, dat loopt van 1 april tot 1 oktober, tussen Zwolle en de Duitse grens worden gevaren met boten tot een maximale diepgang van een halve meter. (Rekening houdend met de andere afmetingen van bruggen en sluizen)