Vecht richting Zwolle vanaf 18 mei weer bevaarbaar, en vanaf 1 juni richting Duitsland

Ommen – Varen op de vecht is nu al toegestaan, echter zijn de faciliteiten zoals sluizen nog gesloten in verband met de coronacrisis. Alleen de bootinlaatplek in Ommen is nu geopend. Aanvankelijk werd het vaarseizoen uitgesteld tot 1 juni. Maar de richtlijnen van het kabinet geven nu ruimte voor versoepeling, en het vaarseizoen is door de provincie Overijssel afgelopen week al vervroegd naar 18 mei. De nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid bieden de ruimte om, onder strikte voorwaarden, deze sluizen weer te bedienen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft laten weten vanaf die datum de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Vecht richting Zwolle weer te openen voor recreatievaart. Het Waterschap Vechtstromen doet dit richting Duitsland op 1 juni.

Maatregelen

Normaal gesproken start ieder jaar rond Pasen -meestal op 1 april- het zogeheten ‘schutseizoen op de Vecht’ en is het in de voorjaars- en zomermaanden een komen en gaan van recreatievaarders. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kondigde de Rijksoverheid maatregelen af om verspreiding van het virus op het water tegen te gaan. Recreatievaart leidt namelijk tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten.

De nieuwe sluis in de Vecht bij Junne.

1 juni

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en het vaarwegbeheer op de Vecht vanaf Ommen tot de monding in het Zwarte Water bij Zwolle. Vanaf Ommen tot aan de Duitse grens gaat waterschap Vechtstromen hierover. Zij laten weten het vaarseizoen op de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens nog steeds van start te laten gaan op maandag 1 juni. Vanaf die datum zullen sluizen in de Vecht onder hun beheer weer worden bediend of bedienbaar zijn. “Om de veiligheid van ons personeel en die van vaarrecreanten te waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om niet op 18 mei, maar op 1 juni te starten met het vaarseizoen. Dit heeft twee redenen, enerzijds omdat de sluizen in Junne en Mariënberg in de afgelopen tijd technische aanpassingen hebben ondergaan”, schrijft het waterschap.

Sluizen

Vorig jaar, tijdens het eerste draaiseizoen van de nieuwe sluizen, waren er een aantal storingen waardoor deze een aantal keren moesten worden afgesloten. Vechtstromen wil de komende weken uitgebreid gaan testen of de technische aanpassingen hun werk doen, zodat iedereen straks ongehinderd door kan varen tot de Duitse grens. “Anderzijds kan het op mooie dagen zeer druk zijn bij de bootinlaatplek in Hardenberg. Bij drukte bij de inlaatplek en de parkeerplaats kunnen we op dit moment de norm van 1,5 meter afstand moeilijk hanteren zonder aanvullende maatregelen. Wij zijn nog in overleg met gemeente Hardenberg over de te nemen veiligheidsmaatregelen.”

Veilig

De sluisbedienden en toezichthouders van beide waterschappen zullen volgens de geldende coronamaatregelen van het RIVM werken, en zorgen dat er voldoende afstand wordt gehouden tot elkaar en tot de vaar recreanten. Beiden vragen hen ook om deze maatregelen in acht te nemen, en voldoende afstand te houden tijdens het inlaten van de boot, het varen en het schutten in de sluizen. Er zal extra informatie aan de vaarweggebruikers worden verspreid over veilig op en rond het water. De drukte in de sluizen moet beheersbaar blijven, wat kan leiden tot extra wachttijden. En waar nodig, bij te grote drukte, wordt de bediening afgeschaald.