Vanaf maandag onverwachts crisisnoodopvang voor 48 minderjarigen in hotel Paping; gesprek over jarenlange asielopvang voorlopig geschrapt

Ommen – Eigenlijk zou de raadscommissie van de gemeente Ommen zich vanavond voor het eerst buigen over de eventuele opvang van 100 asielzoekers in de gemeente voor 2 tot 3 jaar. Het dagelijks gemeentebestuur wilde de gemeenteraad toestemming vragen om de haalbaarheid van deze vorm van opvang te gaan onderzoeken, en daarover in gesprek te gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Met gedachte zo regie te krijgen op de toekomst van asielopvang in Ommen.

Maar aan het begin van de vergadering – die een vijftal minuten later begon – overviel burgemeester Hans Vroomen de raadscommissie. De burgemeester vertelde dat hij gisteravond een verzoek had gekregen vanuit het NIDOS voor een crisisnoodopvang voor 48 minderjarige asielzoekers. Het NIDOS is de voogdijorganisatie die zorgdraagt voor de opvang van minderjarige asielzoekers die zonder ouders in Nederland aankomen. Volgens de Nederlandse wet moet voor hen voogdij worden geregeld; iets waar het NIDOS na een besluit van een rechter voor zorgt.

Vroomen vertelde dat hij – gezien de eventuele langdurige asiel noodopvang die vanavond op de agenda van de raadscommissie stond – had geantwoord het niet gepast te vinden daar gisteren positief op te reageren. Maar vanmiddag werd opnieuw contact gezocht door het NIDOS, met de indringende vraag om toch 48 jeugdigen op te vangen. “Ik heb daar met het college over gesproken. (…) En ik zal vanuit mijn verantwoordelijkheid instemmen met de crisisnoodopvang van deze groep kinderen”, zei burgemeester Vroomen vanavond.

Tijdens de vergadering adviseerde Vroomen zodoende de raadscommissie om het voorliggende voorstel vanavond nog niet te behandelen. Want de gedachte was: regie krijgen op de opvang van asielzoekers. En ja feitelijk laat de situatie nu zien dat we daar even geen regie op hebben, en ik denk dat het goed is ons daar op te beraden.” De raadscommissie volgde dat advies unaniem op; een besluit door de gemeenteraad later deze maand is daarmee ook van de baan.

Paping

Vroomen vertelde dat het gaat om de opvang van 48 minderjarigen van tussen de 15 en 18 jaar oud die alleen in Nederland zijn. De crisisnoodopvang gaat komende maandag 7 november van start, en duurt tot 1 maart 2023. De opvang zal plaatsvinden in hotel Paping aan de Stationsweg. Over de inrichting van de plek van de crisisnoodopvang – een hotel met 37 kamers – zijn nog geen verdere details bekend; via de website van het hotel zijn voor de komende weken nog gewoon kamers te boeken.

We zullen op zo kort mogelijke termijn zowel uw raad als ook de Ommer samenleving verder informeren; dat zullen we samen met het NIDOS doen”, besloot Vroomen zijn inbreng.

Op het moment biedt de gemeente tot het einde van het jaar crisisopvang aan 40 asielzoekers in het gemeentehuis. Daarnaast worden in de Imminkhoeve in Lemele momenteel ongeveer 190 Oekraïense oorlogsvluchtelingen opgevangen.