Tweede fase Vlierlanden ligt stil door stikstofcrisis

Ommen – Geïnteresseerden en potentiële kopers hebben het wellicht al gemerkt: er zijn momenteel geen kavels te koop in de Ommer nieuwbouwwijk de Vlierlanden. De verkoop van kavels in die wijk ligt al maanden stil door de stikstofproblematiek. Vorige maand is de laatste kavel van de eerste fase verkocht, en nu is het wachten op de tweede fase van het plan, welke 150 woningen verspreid over een noordelijk en een zuidelijk deel omvat. Met maatschappelijke zorgaanbieders wordt onderzocht op welke wijze de oorspronkelijke boerenerf kavels aan de noordzijde kunnen worden ingevuld voor maatschappelijke doeleinden. Wanneer het zover is gaat er in ieder geval gestart worden met de verkoop van de 44 kavels in ‘fase 2a’ die gelegen zijn ten noorden van de Vlierendreef.

Vechtdal Wonen

In de eerste fase van de tweede fase -fase 2a- staan 74 woningen gepland. De gemeente wil daarvan dus eerst de 44 vrije kavels verkopen. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden bij de gemeente, en dit najaar komt er een verkoopmanifestatie. Bij grote belangstelling volgt er een loting. Naast die ‘zelfbouw’ kavels gaat Vechtdal Wonen in die fase 30 rij- en hoekwoningen realiseren. De tussenwoningen als sociale huurwoningen, en de hoekwoningen als middendure huurwoningen. In de tweede fase van de tweede fase -fase 2b- moeten de resterende 76 woningen verrijzen.

Stikstof

Voor er van start kan worden gegaan met de tweede fase moet de provincie eerst nog groen licht geven. De landelijke stikstofproblematiek zorgt ervoor dat er momenteel niet gestart kan worden. Kort gezegd wordt er te veel stikstof geproduceerd als fase twee wordt aangelegd en er mensen gaan wonen. Het potentiele teveel aan stikstof leidt tot een zogenaamde ‘onwenselijke depositie’ op het nabijgelegen Natura 2000 natuurgebied, waardoor kwetsbare bomen en plantensoorten in het gedrang komen.

Archiefbeeld van een projectbord bij de eerste fase van de Vlierlanden.

Hoewel van tevoren al bekend was dat de stikstofdepositie de norm licht zou overschreden had het college toen niet het vermoeden dat het tot de zomer van 2020 zou duren voordat er duidelijk verwacht mocht worden. En tot op de dag van vandaag is die duidelijkheid nog steeds niet voor de volle 100% gegarandeerd, echter lijkt er wel een oplossing te ontstaan.

Vergunning

De gemeente Ommen heeft in april bij de Provincie – het bevoegd gezag- een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hierin staat ook wat de gemeente wil doen om het teveel aan uitstoot te compenseren. Bijvoorbeeld door het aanplanten van extra bomen. De regeling die door het Rijk is ingesteld om op snelwegen honderd kilometer per uur te mogen rijden kan hierbij van dienst zijn. Deze regeling zorgt ervoor dat er minder uitstoot is door autogebruik, waardoor er mogelijk voor de bouw weer ruimte is ontstaan. Mocht de gemeente groen licht krijgen van de provincie, dan kan het definitieve plan voor nieuwbouw worden vastgesteld en kan er worden gestart met de verkoop van kavels.

2021

“De vooruitzichten op het verkrijgen van deze vergunning zijn goed, eerste berekeningen laten zien dat het past, maar de provincie kan de vergunning nog niet verlenen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. “Aanvullende landelijke maatregelen en regelingen zijn nodig om de stikstofaanpak sluitend te maken. Naar verwachting gebeurt dit deze zomer.” Als die verwachting waarheid wordt en de provincie nog deze zomer groen licht geeft, verwachten het college dat de uitgifte eind 2020 kan starten en de eerste bouwactiviteiten nog voor de zomer van 2021 plaats kunnen gaan vinden.