Tijdelijke overbruggingsregeling van gemeente voor zelfstandige ondernemers

Ommen – De landelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de Ommer samenleving. Zo ook op de zelfstandige ondernemers uit de gemeente. Speciaal voor hen heeft de gemeente een tijdelijke overbruggingsregeling ingesteld. Deze regeling biedt zelfstandigen inkomstenondersteuning aan voor het eerste levensonderhoud. Zelfstandige ondernemers die aanspraak willen maken op de tijdelijke overbruggingsregeling kunnen via de website van de gemeente een formulier invullen. De gemeente Ommen neemt vervolgens telefonisch contact met hen op. Voorwaarde voor de regeling is dat de zelfstandige ondernemer woont in de gemeente Ommen, en financiële problemen heeft door de coronacrisis.

Inkomstenondersteuning

De inkomstenondersteuning start binnen vier weken, voor een periode van maximaal drie maanden. Deze termijn gaat in als er door de zelfstandige ondernemer en de gemeente een akkoord is bereikt over de inkomstenondersteuning. De gemeente meldt dat het hierbij mogelijk is om met voorschotten te werken. De ontvangen inkomstenondersteuning hoeft later niet te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal

Door de financiële situatie kan een lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandige ondernemers noodzakelijk zijn. De tijdelijke overbruggingsregeling geldt daarom ook voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro. Bij het verstrekken van deze lening wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Daarnaast geldt voor de lening een lager rentepercentage dan normaal van toepassing is.

Uitstel belasting voor ondernemers

Vorige week kondigde de gemeente aan dat de betalingstermijn voor bepaalde gemeentelijke belastingen voor ondernemers zou worden uitgesteld tot 31 augustus dit jaar. Deze lokale maatregel volgde het op 17 maart vastgestelde landelijke maatregelenpakket voor ondernemers. De gemeente wil met de regeling tegemoetkomen aan ondernemers die door de genomen maatregelen in de financiële problemen dreigen te komen. Inmiddels is deze tegemoetkoming verder uitgewerkt.

Concreet betekent het opschorten van de betalingstermijn dat de uiterste betaaldatum voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld.  Het gaat om de betalingstermijn van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen, reclamebelasting, precariobelasting en toeristenbelasting voor ondernemers. “De maatregel is een aanvulling op de landelijke maatregelen die bedoeld zijn om verlichting te bieden voor ondernemers. Het college realiseert zich dat ook deze maatregelen voor sommige ondernemers niet voldoende zullen zijn. Ondernemers die acuut in financiële nood zijn gekomen kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente Ommen”, aldus wethouder financiën Ko Scheele.

Niet verplicht

Ondernemers die via een automatische incasso hun gemeentelijke belastingen betalen kunnen deze via de gemeente tijdelijk stopzetten. Als ondernemers door de geautomatiseerde processen een aanmaning hebben ontvangen op basis van de reguliere betalingstermijn kunnen zij deze als niet verzonden beschouwen. Dat de betalingstermijn is uitgesteld betekend niet dat ondernemers verplicht worden de betaling van gemeentelijke belastingen uit te stellen. Ondernemers die geen financiële problemen verwachten of hebben zijn vrij om hun betalingsverplichting volgens de normale termijnen te voldoen.