Terrasvergunningen voortaan onbeperkt geldig, en nieuwe regels voor spandoeken

Ommen – De terrasvergunning in Ommen hoeven voortaan niet meer om de drie jaar opnieuw te worden aangevraagd, maar blijven onbeperkt geldig. Ook is er geen onderscheid meer tussen zomer- en winterterrassen. Dit op verzoek van de horeca en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ommen, en met instemming van de ondernemersverenigingen. Om dit mogelijk te maken zijn de beleidsregels in het ‘Beleid terrassen, uitstallingen, reclame en ramkraakbeveiliging Ommen 2019’ aangepast. Koninklijke Horeca Nederland, de horecavereniging Uit in Ommen en de ondernemersverenigingen zijn blij met deze wijzigingen. Het aangepaste beleid gaat in vanaf 1 januari 2020.

Spandoeken

De gemeente wil ook voorkomen dat de stads- en dorpskernen rommelig worden door groei van spandoeken. “Er is in het afgelopen jaar een wildgroei van spandoeken geconstateerd”, schrijft het college aan de raad. Om dit aan banden te leggen worden de regels van de collegebesluiten van 5 december 2015 en 6 september 2016 over het ophangen van spandoeken opgenomen in het beleid. Door spandoeken speciaal te noemen in de beleidsregels rond reclame en uitstallingen in winkelcentra kan er in voorkomende gevallen worden gehandhaafd.

Het terras bij brasserie Tante Pos aan de Markt.

Spandoeken mogen in de kernen alleen worden geplaatst op gemeentegrond als ze aandacht vestigen op goede doelen zoals collectes, sponsorlopen, bingoavonden, benefietconcerten en dergelijken. Wie zo’n spandoek op wil hangen moet minstens tien dagen daarvoor bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Dit kan kosteloos; er zijn geen legeskosten aan verbonden. Een organisatie mag maximaal drie keer per jaar spandoeken ophangen, die hooguit twee weken per keer mogen blijven hangen. Per aanvraag wordt bekeken of de locatie toegestaan wordt, waarbij het aanzicht van de gemeente en de (verkeers)veiligheid niet in gevaar mogen komen.

Koopzondagen

Voor commerciële doeleinden mogen geen spandoeken worden opgehangen. Wel kan de gemeente een vergunning verlenen voor spandoeken voor ‘collectieve activiteiten’, zoals een evenement of een koopzondag. Alhoewel de vraag is hoe vaak die laatstgenoemde nog van toepassing zal zijn met de nieuwe regeling omtrent zondagsopeningen. Organisatoren van een evenement buiten de gemeente mogen geen spandoeken op hangen. Wel kunnen zij gebruik maken van de drie publieke aanplakborden, of een commerciële lantaarnpaal-poster (sandwichborden) huren. Spandoeken op eigen grond mogen alleen worden geplaatst als reclame wordt gemaakt voor een bedrijf dat daar is gevestigd. Maar als men zo’n spandoek langer dan een maand wil laten staan moet hiervoor een bouwvergunning worden aangevraagd. Ook hierbij geldt uiteraard dat zo’n spandoek geen hinder of overlast mag veroorzaken, of de verkeersveiligheid in gevaar mag brengen.