Tennisclub Ommen en OZC sporten binnenkort onder ledverlichting

Ommen – Alle sportverenigingen in de gemeente zijn een tijdje terug, toen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg nog bestond, door een ambtenaar gewezen op de landelijke subsidiemogelijkheden voor het ‘verledden’ van hun accommodaties vanuit de BOSA-regeling. Met deze subsidie zou dan ongeveer een derde van de kosten kunnen worden gedekt. Door de ambtenaar werd toen ook medegedeeld dat de gemeente bereid was om een vergelijkbaar deel bij te dragen. Tot aanleg van de zuinigere verlichting kwam het toen niet. Geen van de verenigingen had destijds namelijk voldoende financiële middelen beschikbaar om het overige deel bij te dragen.

Amendement

Deze situatie is bij de tennisclub Ommen en OZC inmiddels veranderd. En enkele weken terug werd er dus bij de gemeente een aanvraag gedaan. Volgens Henri Mors (D66) werd er toen niet thuisgegeven. “Het was een geweldige domper voor deze verenigingen toen ze te horen kregen dat er geen potje voor was”, vertelde hij afgelopen donderdag bij de begrotingsvergadering. Om meer duidelijkheid te krijgen, en woord te houden bij de verenigingen, werd er door de D66 een amendement ingediend, welke unaniem werd aangenomen.

Met dit amendement wordt het college opgedragen om 38.000 euro beschikbaar te stellen als bijdrage aan beide verenigingen. Van dit bedrag gaat 10.000 euro naar de tennisclub, en 28.000 euro naar de voetbalvereniging. Dit is ongeveer een derde deel van de investering die beide verenigingen in de aanleg van duurzame ledverlichting bij hun accommodaties op het sportpark Westbroek willen steken. Een ander even groot deel van de kosten nemen beide verenigingen voor eigen rekening. Maar de verwachting is dat zei deze al snel weer terug zullen verdienen door de fors lagere stroomkosten. Voorwaarde van de gemeentelijke bijdrage, zoals eerder al werd vastgesteld, is dat aan de eisen van de BOSA-regeling wordt voldaan.

BOSA

Beide verenigingen doen voor het resterende deel dan ook een beroep op de zogeheten ‘Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties’-regeling, kortweg BOSA. Sinds het begin van dit jaar is daarin 87 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van wat wordt beschreven in de naam. Deze regeling loopt nog tot 2024. Ervan uitgaand dat door beide verenigingen aan de voorwaarden wordt voldaan zullen zij hier een subsidie uit krijgen. De verenigingen krijgen dan 20 procent van de kosten voor de bouw of het onderhoud van hun accommodaties als subsidie. Wanneer het om een duurzame investering gaat, zoals hier met de beoogde aanleg van ledverlichting, komt daar nog 15 procent bovenop.

Andere verenigingen

Tijdens een recent mediagesprek liet wethouder Scheele van financiën al weten dat beide clubs de bijdrage van de gemeente tegemoet kunnen zien. En dat er ook weer met de andere clubs in gesprek wordt gegaan over de nog steeds bestaande regeling. “Op 27 november houden we een informatiebijeenkomst met alle verenigingen die belangstellend zijn. Onze insteek is wel om hierbij maatwerk te verrichten. Want het maakt nogal wat uit of je eigenaar bent van de armaturen, of niet, of je hele oude armaturen hebt, of niet, of dat je heel veel eigen vermogen hebt, of niet. Dat wordt dus wel allemaal maatwerk, maar dat geeft niet”, zei Scheele. Volgens Mors zijn er meer clubs die al geïnteresseerd zijn, waaronder ook in de buurtschappen.

Motie

Naast het amendement kwam het CDA met een motie om de mogelijkheden voor besparende ledverlichting bij de andere verenigingen te onderzoeken, en met hen in overleg te gaan over de wensen. Volgens Scheele was het college dit dus ook al van plan. “Het is wel fair om naar de andere sportverenigingen duidelijk te maken dat de regeling er nog steeds is”, zei Scheele bij hetzelfde mediagesprek. De motie hoefde dan ook niet tot stemming te komen, omdat het college deze overnam.

Het college stelde tijdens de vergadering wel voor om het amendement van de D66 uit te stellen tot na deze verkenning. Maar de raad nam deze desondanks toch unaniem aan. “Het is met deze twee verenigingen al zo ver dat dit naar voren moet worden getrokken”, zei Mors. Scheele melde bij het mediagesprek dat dit de bedoeling al was. “Het was een beetje hun zorg dat ze nu moesten wachten op de rest. We hebben daarom gezegd dat degene die nu al een aanvraag hebben liggen niet hoeven te wachten tot de laatste komt aankloppen. Deze brengen we nu dus gewoon in procedure”, aldus de wethouder.