Symbolische ‘eerste steen’ van Kindplein West gelegd

Ommen – Terwijl de bouwlui op de achtergrond onverminderd doorwerken kwamen de mensen die betrokken waren, of zijn bij de realisatie van het nieuwe Kindplein West vanmiddag samen aan de voet van de centrale trap in het nieuwe schoolgebouw. Dat gebouw wordt het nieuwe onderkomen van basisscholen GBS Guido de Bres, CBS Het Koleriet, OBS De Dennenkamp en kinderopvang De Kleine Kunst. Vanmiddag werd de ‘eerste steen’ van het schoolgebouw gelegd. Vooral symbolisch, want door de moderne systeembouw is het geraamte van het schoolgebouw al een tijdje opgetuigd.

Vernieuwing

Die eerste steen werd in de muur geplaatst door onderwijswethouder Ko Scheele en Wilma Dorleijn, oud-bestuurder van Floreant. Het was Dorleijn die als bovenschools directeur van PCO Ommen zo’n tien jaar geleden als eerste bij de nog nieuwe wethouder Scheele kwam pleiten voor de nieuwe brede school. “Er kwamen een aantal besturen bij me. Die zeiden: we hebben een aantal schoolgebouwen van meer dan 40 jaar oud, die echt toe zijn aan vernieuwing”, herinnert Scheele zich. “Maar Ommen, net zoals andere gemeenten, spaart niet voor dit soort zaken. En Ommen zat niet in een financiële situatie zoals nu, met een grote reserve en mogelijkheden.”

De eerste steen werd in de muur geplaatst door onderwijswethouder Ko Scheele (l.) en Wilma Dorleijn, oud-bestuurder van Floreant.

Samen

Het waren de scholen die toen met het voorstel kwamen om samen te werken, en gezamenlijk iets te bouwen. “Ere wie ere toekomt”, zegt Scheele. “We hebben veel met de besturen bij elkaar gezeten, en gingen tot ’s avonds door met vergaderen”, verteld Dorleijn. Die begin jaren werd er tientallen keren per jaar vergaderd. “Over hoe kunnen we de gemeente nou zover krijgen dat we toch met elkaar gaan bouwen.” Dorleijn bleef volhouden bij Scheele. Meerdere mogelijkheden werden besproken, en dat resulteerde uiteindelijk in het plan voor een Kindplein West. Maar de pensionering kwam dichterbij voor Dorleijn, en in 2017 stopte ze als bestuurder van Floreant; na een fusie de opvolger van PCO Ommen.

“Ik dacht, dat wordt hem niet meer”, deelt Dorleijn. Maar bij het afscheid van de bestuurster kwam wethouder Scheele naar haar toe. Hij had een symbolische baksteen meegebracht. “Hij zei, ook al ben je niet actief meer in dienst, die eerstesteenlegging gaan we samendoen”, herinnerde de oud bestuurster vanmiddag. “Ik ben heel blij dat ik er vandaag bij mag zijn. Ik wil de wens uitspreken dat alle kinderen, van alle denominaties, hier naar toe kunnen. Ik wens ze een hele goede tijd. Dat ze heel veel plezier mogen hebben, en veel mogen leren. Niet alleen in cognitieve zin, maar ook juist in sociale zin. Met elkaar, samen op dit terrein.”

Aanvankelijk deden alle vier de schoolbesturen die in Ommen actief zijn mee. Maar de katholieke Sint Bernardusschool trok zich terug. “Daar hadden de andere op zich niet veel problemen mee. Het was even een dipje in het proces, maar het is allemaal goed gekomen”, zegt Scheele. Dat al die verschillende denominaties zo samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. “Scholen worden wel geacht vanuit hun eigen identiteit kinderen op te voeden. Die samenwerking is dus echt bijzonder.” Er komt straks niet alleen samenwerking tussen de scholen, maar de verbinding wordt ook gelegd met het naastgelegen Zorgcentrum Nijenhaghen. “Wat is nou mooier dan oud en jong te verbinden. Dat gaat hier gebeuren, en daar ben ik natuurlijk ongelofelijk blij mee.”

500

Dat samenwerken betekend een stevig schoolgebouw, met ruim 500 leerlingen, op de rand van een woonwijk. Dat bracht flink wat gesprek op gang. Bijvoorbeeld over de positionering van het gebouw, de hoogte ervan, en het afhandelen van het verkeer. De bewoners en het college kwamen meerdere malen tegenover elkaar te staan. Uiteindelijk werd het gebouw zo ver mogelijk van de woningen aan de Tureluur gepositioneerd. “We hebben een positief kritische klankbordgroep van mensen in de wijk die willen meedenken. Daar zijn we echt heel blij mee.” Het gebouwontwerp en de afwikkeling van het verkeer werd diverse keren doorgesproken. “Ik ben ontzettend blij dat het nu dan daadwerkelijk gebouwd wordt”, aldus Scheele.

Duurzaam

Een belangrijke voorwaarde voor het nieuwe gebouw was dat het duurzaam moest zijn. “Dit is een ENG gebouw. Dat staat voor EnergieNeutraal Gebouw. Aan het einde van het jaar is de energierekening nul”, legde directeur Wim Sturris van aannemer De Groot Vroomshoop vanmiddag uit. Hij woonde vroeger op een steenworp afstand van de bouwplaats, en zijn kinderen gingen naar een voorganger van Het Koloriet; één van de scholen die straks inname neemt in het gebouw. “Ik vind het een hele eer om hier te mogen staan.” Naast dat het gebouw energieneutraal is wordt het ook circulair.

“Als dit gebouw ooit aan het einde van de levensduur komt kan het casco dat er nu staat worden gedemonteerd. Veel materialen daarvan kunnen opnieuw worden gebruikt”, licht Sturris toe. “Het wordt een groene school voor de komende generaties.” Ondanks de coronapandemie loopt de bouw volgens wethouder Scheele goed op planning; die is dat in het voorjaar van 2022 de nieuwbouw afgerond wordt. “Waarschijnlijk kunnen de scholen dan na de krokusvakantie hun intrek nemen”, schetst Scheele.

Dat gaat dan in fasen. Als eerste OBS De Dennenkamp, vervolgens CBS Het Koleriet en daarna GBS Guido de Bres. Ook kinderopvang De Kleine Kunst zal verhuizen naar het nieuwe gebouw. De bestaande gebouwen van OBS De Dennenkamp en CBS Het Koleriet, die aan weerszijden van het Kindplein West staan, worden wanneer het zo ver is gesloopt. En het omliggende terrein wordt vervolgens ingericht. Het is de bedoeling dat alle leerlingen bij het begin van het schooljaar 2022-2023 hun lessen in het nieuwe gebouw kunnen volgen.