Streekproducten uit regio bij door ALDI Ommen bevoorraadde winkels

OMMEN – Onder de naam ‘Streekproduct Noaber’ zijn vanaf deze week in alle ALDI-winkels die worden bevoorraad vanuit Ommen diverse regionale producten te koop. Al deze producten worden geteeld, geproduceerd en verwerkt in de regio van Ommen. Elk product heeft een eigen verhaal dat op de verpakking wordt uitgelegd door de maker. Ook draagt dit nieuwe regionale assortiment bij aan het landschapsbeheer van Overijssel en omgeving.

Kruidkoek en bieflappen

Kruidkoek met een recept uit 1928 van Koekbakkerij Nanning uit Dedemsvaart en vers gesneden en heerlijk gekruide Boeren bieflappen van melkveehouder René Dijsselhof uit Dalfsen zijn enkele van de typische streekproducten in nieuwe assortiment. Het ‘Streekproduct Noaber’ is ontstaan vanuit het Ketenontwikkelingstraject Overijssel, waarbij de ALDI in gesprek ging met ketenpartners. Gezamenlijk is gekeken hoe landschap en landbouw elkaar kunnen versterken. Het nieuwe assortiment is duurzaam en herkenbaar aan de regio verbonden.

Kringlooplandbouw

“Nederland wil zich ontwikkelen tot koploper in kringlooplandbouw. In Overijssel laten we zien hoe: door samenwerking tussen supermarkt, boer én overheid. Provincie Overijssel stimuleert met het uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel de verduurzaming in de voedselketen. Samenwerking tussen partijen in de keten is cruciaal daarvoor. Boeren, supermarkten en overheid kunnen samen zorgen voor verandering. Het Streekproduct van ALDI is daar een prachtig voorbeeld van. Ik hoop dat meer supermarkten dit voorbeeld gaan volgen.” verteld Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Staatsbosbeheer

Ook Staatsbosbeheer is betrokken geweest bij het traject rondom regionale verduurzaming van de keten. “Inspirerend om te ontdekken dat de waarde van natuur en landschap zo breed in de hele keten herkend wordt. Staatsbosbeheer werkt in en rond haar natuurterreinen intensief samen met boeren die daar de mooiste natuurproducten produceren. Initiatieven als ‘Streekproduct’ van ALDI geven deze streekproducten waarde; lekker voedsel van dichtbij geproduceerd in het prachtige Overijsselse landschap. Door de korte kringloop van productie en verwerking hebben ze bovendien een hele kleine ecologische footprint. Laten we proberen met inzet van alle ketenpartners het aandeel lokale natuurproducten in de Nederlandse supermarkten te vergroten, lekker voor de consument en heel goed voor de bloemen, insecten en vogels in het boerenland.”, aldus Elke Kunen van Staatsbosbeheer.

Lokale betrokkenheid

ALDI wil met de introductie van de streekproducten haar lokale betrokkenheid tonen. Nadie Winde, manager Corporate Responsibility van de ALDI verteld “Bij ALDI laten we graag zien dat wij betrokken zijn bij onze omgeving. Met dit mooie assortiment streekproducten bieden we telers en boeren een podium, zodat zij de consument met hun eigen verhaal kunnen bereiken. Ook dragen wij zo bij aan de verdere verduurzaming van de voedselketen.”

ALDI introduceert het eerste assortiment streekproducten in haar winkels in Overijssel en omstreken. Na een succesvolle introductie wordt het aantal regio’s met een eigen streekassortiment verder uitgebreid.