Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid achter de schermen druk bezig

Ommen – De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid werkt achter de schermen hard aan de organisatie van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. In heel Nederland zullen in het komende lustrumjaar 2020 verschillende activiteiten zijn, zo ook in Ommen. Voor de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 trekt de gemeente Ommen 25.000 euro uit. Er is een aparte stichting opgericht die zorg draagt voor de diverse activiteiten en feestelijkheden gedurende het bijzondere jaar.

Brainstormen

In november vorig jaar zijn op het gemeentehuis verschillende brainstormsessies georganiseerd. Daar kwamen al veel enthousiastelingen op af, en zijn er diverse initiatieven gestart. Ook werden dagen vastgelegd waarop de gemeente Ommen gaat gedenken en herdenken, en wanneer de vrijheid wordt gevierd. Daarnaast werd er de wens uitgesproken om een educatief traject voor alle kinderen in Ommen te starten. Ook is er de wens om een onderduikershol te maken voor educatiedoeleinden en rondleidingen en een app te introduceren om tot in de verre toekomst de verhalen van toen te kunnen vertellen. De app moet naar punten leiden in de gemeente Ommen die een speciale betekenis hebben in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Op 15 augustus zal er ook een website online komen.

Stichting

De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid bestaat uit de covoorzitters Roos ter Beek en Frits Welink. Daarnaast zitten Harry Woertink, Piet Horinga, Alice van den Nieuwboer, Ronald Bakker en Hans van Bruggen in het bestuur. De structuur van de stichting is gelijk aan die van de Stichting Ommer Bissingh, zodat het bestuur regelt, communiceert en coördineert wat de verschillende evenementencommissies op de zeven verschillende dagen organiseren en uitvoeren. Het bestuur neemt opdrachten aan, begroot, betaalt, werft fondsen, doet de PR en communicatie, vult de website en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering. “Maar ze doen het uiteindelijk met alle inwoners van de gemeente. Enthousiaste vrijwilligers en commissieleden, verenigingen en individuen, iedereen kan mee doen, en doet mee”, aldus de stichting.

Coördinatie

Elk van de bestuursleden coördineert één evenement op één van de dagen. “Heel werkbaar en bewezen effectief.” Na diverse bestuursvergaderingen om de structuur op te zetten, taken te verdelen en de plannen te bespreken was er op 14 mei een informatieavond voor alle inwoners van Ommen die betrokken willen zijn bij de organisatie. Op de informatieavond kwamen bijna 60 mensen af, en er waren nog eens 10 tot 15 mensen die niet aanwezig konden zijn, maar wel hebben aangegeven te willen helpen.

Tijdens de informatieavond zijn de evenementencommissies gevormd, en de dagindelingen globaal uitgewerkt. “Plannen zijn er te over, kwamen wij achter. Wij gaan nu dus keihard aan de slag met een projectplan, de begroting en een communicatieplan. Dat moet er begin deze zomer liggen. Zo kunnen wij op zoek naar fondsen, sponsoren, samenwerkingspartners, bedrijven én nog meer vrijwilligers”, aldus Roos ter Beek van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid.

Financiering

Nu het programma grotendeels in de steigers staat wordt er ook gewerkt aan de invulling van de begroting. Het V-fonds en de Provincie Overijssel hebben elk voor de activiteiten in 2020 een bedrag van 5.000 euro toegezegd. Voorwaarde daarbij is wel dat de plannen overlegd worden, én dat co-financiers worden gevonden. Daarom is het stichtingsbestuur erg blij met het door het college voorgestelde bedrag van 25.000 euro. “Een prachtige start om in onze gemeente volgend jaar 75 jaar vrijheid te vieren, te gedenken, te herdenken en om onze kinderen te laten leren van deze geschiedenis. Het worden prachtige dagen voor alle inwoners van onze gemeente”, aldus ter Beek.

“Hele speciale dingen zijn er gepland voor volgend jaar. Zoals op 11 april het vredesvuur vanuit Lemele, en ontbijten op het Kerkplein. Of op 5 mei sportieve festiviteiten voor kinderen, voorstellingen van koren, orkesten en bands. Of dat op Veteranendag de dropping van materieel en personeel in Stegeren nagespeeld wordt, en een optreden van Het Militair Orkest. Of op 15 augustus (het einde van WO2 en de bevrijding van Nederlands Indië, red.) een Pasar Malam met verhalenvertellers en muziek. Het educatief programma zal speciaal op Ommen gericht worden, net als de app en de bevrijdingskrant. Zo werken we dus bijvoorbeeld ook continu en nauw samen met de historische vereniging CCO voor onze informatievoorziening”.

Met dank aan Harry Woertink.