Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt nieuwe mentoren in Ommen

Ommen – De Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland is op zoek naar nieuwe mentoren in Ommen en omgeving. In de afgelopen maanden zijn er mede vanwege corona een aantal vrijwilligers gestopt, terwijl daarnaast juist een groeiend aantal meldingen van cliënten is geweest. Mentoren van de stichting behartigen de persoonlijke belangen van volwassenen die hier zelf niet (meer) toe in staat is. “Je ondersteunt jouw cliënt bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. Als mentor heb je regelmatig contact met je cliënt en bouw je een vertrouwensband op. Je kijkt kritisch mee naar de inhoud en uitvoering van het zorgplan. Je bewaakt samen met je cliënt de kwaliteit van zorg”, licht Elise Spaander van de stichting toe.

Een betrokkene en mentor. Foto: Mentorschap Overijssel Gelderland

Mentoren gaan in de regio op vrijwillige basis aan de slag bij de Stichting Mentorschap, die door de kantonrechter is benoemd tot mentor. De vrijwilligers voeren het mentorschap uit met mandaat van deze stichting. Samen met de stichting is de vrijwilliger verantwoordelijk voor het uitvoeren van goed mentorschap: een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. “Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland vraagt juist nu aandacht voor het bijzondere werk van een mentor. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe mentoren in Ommen en omstreken”, aldus Spaander.

Meer informatie is te vinden op de webpagina www.mentorschapog.nl.