Stichting Imminkhoeve vraagt faillissement aan, hoop op doorstart

Lemele – Zorg- en Leefstijlhotel Imminkhoeve in Lemele, al ruim 48 jaar bekend als vakantieoord voor zorgbehoevenden, heeft de coronacrisis niet overleefd. De stichting heeft faillissement aangevraagd, en houdt de deuren vanaf heden gesloten. Imminkhoeve ontvangt normaliter jaarlijks honderden gasten met een beperking, maar de coronacrisis heeft een zware impact gehad. Door de beperkingen is het voor deze kwetsbare doelgroep dit jaar niet mogelijk geweest om te genieten van een vakantie in Lemele. De gevolgen daarvan zijn voor Imminkhoeve desastreus.

Hoewel de zomermaanden normaal gesproken de drukste periode van het jaar is, staan de kamers nagenoeg leeg. Ook in het Grand Café van het zorg- en leefstijlhotel, sinds vorig jaar geopend voor iedereen, is het te rustig. In betere tijden zaten er geregeld gasten te lunchen, maar de tafels blijven nu leeg.

Transitie

Eind vorig jaar kondigde Imminkhoeve de transitie naar zorg- én leefstijlhotel aan. En 2020 beloofde dan ook een hoopvol jaar te worden voor de Imminkhoeve. Het vakantieoord voor mensen met een beperking, zou zich verbreden en niet meer uitsluitend richten op zorgvakanties. Door de veranderende vraag en ontwikkelingen in de samenleving, werd de behoefte aan een locatie om te werken aan een gezonde leefstijl en herstel steeds groter.

Samen met partners uit de integrale zorgwereld, vanuit diverse disciplines, zou Imminkhoeve zich gaan inzetten om mensen te helpen met een gezonde leefstijl. De potentie voor het zorg- en leefstijlhotel werd als enorm gezien, en het coronavirus bevestigd volgens de stichting de behoefte aan leefstijlexpertise. Maar het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de Stichting Imminkhoeve het nieuwe concept niet voldoende ten uitvoer kan brengen.

Wens op doorstart

De toegankelijke groepsaccommodaties en het zorg- en leefstijlhotel is vanaf heden gesloten. Er wordt onderzocht wat er met de boekingen voor de komende periode moet gebeuren. De medewerkers van Stichting Imminkhoeve worden ondersteund door het UWV. De stichting hoopt vooralsnog dat er een doorstart mogelijk is, om de zorgvakanties en het nieuwe leefstijlconcept te realiseren.

“Imminkhoeve is een unieke toegankelijke plek in de Benelux die veiligheid en ontspanning biedt voor kwetsbare mensen. Het toegankelijke Vechtdal mag deze unieke aangepaste vakantieplek niet verliezen. We zijn een van de weinige herstelplekken in Nederland waardoor we niet alleen uniek zijn als toegankelijke vakantieplek, maar ook als herstelplek”, aldus directrice Esther van der Kooij.

Hoewel Imminkhoeve de nadrukkelijke wens heeft een doorstart te maken, moet er wel een koper gevonden worden die dat ook wenst. De curator inventariseert samen met mogelijk geïnteresseerde partijen en de bank of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

Het Landhuis bij de Imminkhoeve. Foto: Stichting Imminkhoeve.

Zwaar weer

De stichting verkeerde al langer in financieel zwaar weer. Nadat De Zonnebloem stopte met groepsvakanties moest de Stichting het Laarhuis in Ommen sluiten, en werd het te koop gezet. Maar kopers dienden zich niet aan. Vorig jaar werd nog gekeken of het gebouw tijdelijk kon worden verhuurd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar nadat er veel verzet kwam uit de buurt werd dit niet mogelijk gemaakt door de gemeente.

Vorige zomer leek het weer de goede kant op te gaan toen jaarlijks toch weer duizenden bezoekers kwamen. De opening van het Grand Café voor het publiek speelde ook een rol. Eind vorig jaar werd er weer een postagentschap geopend, die was verdwenen met het sluiten van de supermarkt. Lemelenaar René van der Linde heeft een plan om er een coöperatieve dorpswinkel te realiseren, ter vervanging van de supermarkt.

Afgelopen zomer werd er nog een noodopvang opgezet voor de opvang en verzorging van herstellende coronapatiënten, maar ook die veertig bedden bleven onbezet. De ziekenhuizen en verpleeghuizen hadden zelf genoeg capaciteit.