Sport- en preventieakkoord ‘Samen Fitter Verder!’ ondertekend

Ommen – Vorig najaar werd al een intentieverklaring getekend door Tennis Club Ommen, V.V. Mariënberg-Beerzerveld-Beerze, sportschool Sportrijk/Crossfit en de gemeente Ommen. En begin dit jaar werden de eerste stappen gezet naar het lokale sport- en preventieakkoord. Inmiddels hebben tientallen andere sport- en bewegingsaanbieders, onderwijsorganisaties, organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid zich ook aangesloten.

Sportwethouder Ko Scheele (l.) en combinatiefunctionaris sport Nienke Weijdeman met het bord met de logo’s van de 28 partijen die nu mee doen.

Vanavond werd het akkoord, dat de naam ‘Samen Fitter Verder!’ heeft gekregen, symbolisch ‘ondertekend’. Feestelijk samen iets ondertekenen kan in deze tijd niet, dus werd een bord met daarop de logo’s van de deelnemers onthuld. Tot nu toe zijn dat er 28, maar volgens sportwethouder Ko Scheele komen er nog dagelijks nieuwe aanmeldingen binnen. Na een fotomoment werd er door de aanwezigen verder ingegaan op de inhoud, en werd er gespard over de verschillende ideeën. “Samen Fitter Verder, iedereen is daar voor, maar toch is er nog veel te doen. Dat lukt alleen als betrokken verenigingen, instellingen en gemeente er samen de schouders onder zetten. Ik ben heel blij dat dit niet alleen gaat gebeuren, maar nu al concrete acties worden voorbereid. Want alleen samen komen we fitter verder”, aldus wethouder Scheele.

Akkoord

Landelijk is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarnaast is een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord richt zich op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Doel van die akkoorden is dat Nederlanders gezondere keuzes maken waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Het is aan de gemeenten om lokale akkoorden te sluiten, en daarmee de doelen te realiseren. In de gemeente Ommen is ervoor gekozen om deze twee akkoorden te combineren. Het lokale akkoord bestaat uit 5 thema’s, 5 ambities en 40 maatregelen.

Iedereen

Met het akkoord willen de deelnemers onder andere sporten voor iedereen, met en zonder beperking, toegankelijk maken. Belangrijk daarbij zijn ook duurzame sportaccommodaties, vitale sport- en bewegingsaanbieders en een positieve sportcultuur. Ook is er aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen, en het maken van gezondere keuzes. Het gaat daarbij dan ook om praktische dingen zoals de gezonde sportkantine en schoolkantine. In dit proces worden ook de supermarkten betrokken zodat kinderen niet voor de extreem ongezonde energydrankjes kiezen, maar voor een verstandiger aanbod.

Een ander doel van het akkoord is om de verschillende deelnemers meer bij elkaar te brengen. Er wordt daarom gewerkt aan een platform waar via vraag en aanbod bij elkaar kan worden gebracht. De regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van verschillende partijen uit verschillende werkgebieden, beoordeelt de ideeën en kent al dan niet uitvoeringsbudget toe. Tijdens de eerste periode zal een procesbegeleider deze regiegroep ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de taken.

Uitvoeringsbudget

Voor het realiseren van de ambities en acties uit dit akkoord heeft de Rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Ommen is dat 10.000 euro per jaar, voor de periode 2020 tot en met 2022. Daarnaast is in diezelfde periode jaarlijks 6.000 euro beschikbaar in de vorm van begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Het totale uitvoeringsbudget bedraagt dus 48.000 euro, en kan alleen aan het akkoord worden besteed. Naast dit budget wordt vanuit de gemeente gekeken in hoeverre het een bijdrage kan leveren vanuit andere middelen.