Sluis Junne blijft voorlopig gesloten: droogzetting nodig voor nader onderzoek

Junne – Op 1 juni is het vaarseizoen op de Vecht weer van start gegaan. Omdat de sluizen in de Vecht door hoogwater langdurig onder water hebben gestaan, en ruim een half jaar niet in gebruik waren geweest, werden deze uitvoerig getest. Alle sluizen, ook die Junne, zijn hier toen probleemloos door heen gekomen, en technisch problemen openbaarden zich toen niet. Maar ondanks deze testen bleek er na de opening toch direct weer een technisch probleem te zijn met de sluis in Junne. In eerste instantie berichtte het Waterschap Vechtstromen dat de sluis een week langer -tot en met dinsdag 8 juni- buiten gebruik zou blijven. Maar ondanks hard werken door technische experts is het niet gelukt om de problemen op te lossen.

Sluis Junne

De sluis in Junne is vorig jaar opgeleverd. Het is een compleet nieuw type sluis, waar nog de nodige kinderziektes in zaten en zitten. Tijdens vorige vaarseizoen werd de sluis dan ook al enkele keren buiten gebruik genomen vanwege technische problemen. Meteen bij de start ging het toen al mis, en pas op 24 juni kon de sluis worden gebruikt. Een aantal kinderziektes zijn er inmiddels uitgehaald, maar het probleem met de aansturing is er één van de kinderziektes die er nog in zit. Het waterschap wil dit nu permanent verhelpen, en kiest er daarom voor de sluis nu langer dicht te houden en het probleem voorgoed te verhelpen.

Archiefbeeld van de sluis in de Vecht bij Junne.

Sluiskleppen

Vorige week bleek dat de aansturing van de sluiskleppen niet goed werkte. In de sluiskleppen zitten pinnen die de klep vastzetten als de kolk wordt gevuld of geleegd. De aansturing van deze pinnen werkt niet optimaal, waardoor de klep niet wordt vastgezet, en de sluis automatisch in storing gaat. Het waterschap heeft de afgelopen dagen geprobeerd te achterhalen waarom die aansturing niet goed werkt, maar dat is niet volledig gelukt. Omdat het aandrijvingsmechaniek van de sluiskleppen onder water zit kunnen de technische experts geen goed beeld krijgen van het probleem. Om dit wel te kunnen krijgen gaat het waterschap de sluiskleppen droogzetten. Samen met experts gaat het dan proberen te achterhalen wat de precies oorzaak van het technische probleem is.

Droogzetten

Het droogzetten gebeurt met het plaatsen van schotten. Voor en achter elke sluisklep zit een inkeping waarin zo’n schot kan worden geplaatst. Daarna kan een deel van het water uit het sluishoofd worden gepompt, zodat de aandrijfmechaniek van de sluiskleppen droog komt te staan. Dit droogzetten en het opsporen en oplossen van het probleem zal volgens het waterschap enige tijd in beslag nemen. De sluis in Junne zal dus tot nader order gesloten zijn voor recreatievaart. Op dit moment kan het waterschap nog niet aangeven hoelang de sluis buiten gebruik zal zijn.

Mariënberg

De sluis Mariënberg/Diffelen is net als bij Junne een zelfontworpen ‘Vechtvlinder-sluis’. Maar deze werkt vanaf de start vorig jaar wel naar behoren. De sluizen zijn zo ontworpen dat ze zelfstandig bediend kunnen worden door gebruikers. Bij de sluizen staan instructiebordjes, maar een sluiswachter is ook aanwezig. Door de buitenbedrijf stelling van de sluis in Junne is het doorgaande vaarverkeer op de Vecht naar Duitsland tijdelijk niet mogelijk. De overige sluizen en boothellingen zijn sinds de start van het vaarseizoen wel gewoon geopend.