Scouting Nederland gaat ‘Gulden Roede’ op Gilwell-Ada’s Hoeve uitbreiden

OMMEN – De Scouting Nederland gaat de overnachtingsmogelijkheden en faciliteiten op hun eigen terrein, de Gulden Roede, op de Gilwell-Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg uitbreiden en opwaarderen. Een bestemmingsplan wijziging door de gemeente biedt ruimte voor het vervangen en plaatsen van toiletgebouwen en trekkershutten. Het terrein wordt sinds 1923 gebruik voor kamperen en is in het beheer van een vrijwillig beheerteam. Op het terrein tussen Ommen en Vilsteren zijn 25 verschillende kampeervelden, trekkershutten en een groepsaccommodatie: het jamboreehuis.

Geen bezwaar

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen stemde in met de plannen. Eerder ging de raadscommissie al akkoord. Zij wilden wel dat de Scouting Nederland nog met omwonenden en aangrenzende recreatiebedrijven ging praten. De scouting heeft dit meerdere malen gedaan en de omliggende partijen hebben aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het plan.

De gemeente heeft in april en maart vooroverleg gevoerd over het bestemmingsplan met de provincie en het waterschap. De provincie had een technische opmerking, waarop het bestemmingsplan is aangevuld. Het waterschap heeft geen reactie gegeven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 10 mei tot 20 juni ter inzage gelegen bij de gemeente maar er werden geen zienswijzen of bezwaren ingediend. Ook de provincie Overijssel is inmiddels akkoord gegaan.

Kwaliteit

Het plan van de Scouting Nederland draagt volgens de gemeente ook bij aan de verbetering van de natuur- en landschapswaarden van het bosgebied op het terrein van de Ada’s Hoeve, dat is gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast neemt de kwaliteit van de inrichting en faciliteiten op het terrein toe. De kampeervelden worden verbeterd en ook de beperkte aanwezig bebouwing, zoals toiletgebouwen, op het terrein kan worden vervangen op een beter passende locatie op het scouting terrein.

Ruimte

De ruimte die het scoutingsterrein gebruikt in het bos wordt niet groter. De beoogde extra kampeervelden zijn gelegen aan de rand van het beboste gedeelte van het ‘Gulden Roede’ terrein van de scouting. Dit terrein is nu ook al van de scouting en heeft nu een recreatieve bestemming. De capaciteit en het aantal plaatsen van het terrein nemen niet toe, dit omdat de extra capaciteit dienst als compensatie. Andere velden zullen buiten gebruik zijn op het moment dat de nieuwe in gebruik zijn.