Schop kan de grond in voor natuurgebied Ommermars

Ommen – De realisatie van de Ommermars kan binnenkort echt beginnen. Enkele weken geleden werd de bestemming van het gebied al gewijzigd, nadat er geen zienswijzen of bezwaren binnenkwamen. Op het gebied rustte een agrarische bestemming, maar deze is sindsdien gewijzigd in een natuurbestemming. “Het college is bevoegd om hier een akkoord op te geven. Dat betekent dat de weg vrij is voor een prachtige nieuwe invulling van dit terrein”, zei wethouder Bart Jaspers Faijer destijds.

De Ommermars is een gebied dat tussen de Vecht, de Varsenerdijk en het Ommerkanaal ligt. De provincie kocht de circa 25 hectare akkergrond enkele jaren geleden in het kader van de ‘ecologische hoofdstructuur’. Maar die plannen gingen uiteindelijk niet door, en de provincie was van plan het weer terug te brengen naar landbouwgrond. Maar het Burgerinitiatief Ommermars -sinds vorig jaar een stichting- ging daar tegenin. Sinds 2015 zet die werkgroep zich in om van het land een natuurgebied te maken, en de ‘mooiste ontmoetingsplek van Ommen’.

Natuurbegraafplaats

De Stichting Heidehof kwam in die tijd met het plan om in een bosperceel bij Hoogengraven een natuurbegraafplaats te realiseren. In 2017 stemde de gemeenteraad van Ommen daar mee in. Maar de provincie Overijssel was nog niet helemaal akkoord. Zij vond dat de KGO -de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving- nog onvoldoende was ingevuld. Het beleid van de provincie is dat bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen een ‘kwaliteitsimpuls’ als tegenpresentatie moet worden geleverd. Maar hoe dat vorm moest gaan krijgen bleek een lastig vraagstuk.

De provincie had namelijk geen specifiek beleid voor natuurbegraafplaatsen. Uiteindelijk werd na veel overleg met de betrokken gedeputeerden een overeenkomst bereikt. Naast verbetering van de natuurkwaliteit op het terrein van de natuurbegraafplaats zelf moet Heidehof voor elke 250 graven, een halve hectare nieuwe natuur realiseren. Dat moest in de buurt van de begraafplaats gebeuren. De connectie werd gelegd met het project Ommermars, om als compensatie daar nieuwe natuur te realiseren.

Beleefnatuur

Afgelopen dinsdag heeft de provincie Overijssel de circa 25 hectare grond die de Ommermars vormen overgedragen aan Staatsbosbeheer en de Stichting Heidehof. Zij kunnen nu samen met de Stichting Burgerinitiatief Ommermars gaan werken aan de omvorming van het gebied naar nieuwe ‘beleefnatuur’. Hoe het allemaal vorm moet gaan krijgen is enkele jaren geleden onder andere door basisschoolscholieren uit Ommen ingevuld. Zij gaven op creatieve wijze vorm aan hun ideeën voor dit gebied, ook vele andere Ommenaren dachten mee over de inrichting.

De Ommermars is een gebied dat tussen de Vecht, de Varsenerdijk en het Ommerkanaal ligt. Hier vanaf het oosten afgebeeld.

Al die bijdragen hebben geleid tot een inrichtingsplan met onder andere een natuurlijk speelterrein voor kinderen. Met een modderpoel, speelvoorzieningen als klimstellen, een uitkijktoren en zelfs een fort. In het zuidwestelijke deel komt ruimte om te struinen door een glooiend terrein met stuifduinen. Ook komen er verharde rolstoelvriendelijke paden, een afgesloten deel voor hondenbezitters, een eilandje en bruggetjes.

Er is ook een hoek beoogd met een waterpartij en een moerasgebied, waar via een vogelkijkscherm allerlei (water)vogels geobserveerd kunnen worden. Met nieuwe Vechtmeander moet een afwisseling van water en land worden gecreëerd, die allerlei waterbiotopen en organismen ontwikkelingskansen biedt, en natuur de ruimte geeft.

Start

Met de grondoverdracht eerder deze week is de laatste stap in de voorbereiding gezet. Er kan nu daadwerkelijk worden gestart met de inrichting van het gebied. De huidige planning is om na de komende bouwvak te beginnen met de werkzaamheden. Eind oktober moet het grondverzet dan klaar zijn. Tegen de zomer van 2022 moet alles ingezaaid zijn, en de speelnatuur klaar zijn. Over een paar jaar zullen er ook koeien in het gebied komen te lopen. Een bijproduct van deze dieren is heel belangrijk; namelijk de koeienvlaaien. Deze trekken strontvliegen, en die staan op het menu van onder andere steltlopers; ooievaarachtigen en kraanvogelachtigen.

QR-codes

Wie nu al van dichtbij wil zien hoe het gebied vorm gaat krijgen kan wandelen over de ‘Ontdek de Ommermars’ route. Op twaalf punten in het terrein zijn paaltjes geplaatst met daarop een QR-code. Deze codes kunnen worden gescand met een smartphone, en leiden dan naar een website met meer informatie. Daar wordt een korte beschrijving gegeven van de plannen op die plek, en er wordt een idee gegeven hoe het eruit kan komen te zien.

Op de site www.ommermars.nl is ook meer informatie te vinden over de historie van het plan, en zijn sfeer- en natuurbeelden te zien van de Ommermars door het jaar heen. In een weiland naast de Varsenerdijk staat een spandoek met een schets van de inrichting.