Schop de grond in voor ontwikkeling van Ommermars

Ommen – De spreekwoordelijke schop is vandaag de grond ingegaan voor de ontwikkeling van de Ommermars. Afgelopen voorjaar werd het bestemmingsplan van het voormalige agrarische gebied al gewijzigd naar een natuurbestemming, en droeg de provincie Overijssel de grond over. Aannemer NONAK is vanmorgen op een voormalige akker met een rupskraan begonnen met het uitgraven van de speelnatuur. Verderop worden de contouren van waar het water in de toekomst moet komen zichtbaar door frees werkzaamheden.

Hoe het terrein vorm gaat krijgen is enkele jaren geleden onder andere door basisschool scholieren uit Ommen ingevuld. Zij gaven op creatieve wijze vorm aan hun ideeën voor dit gebied, ook vele andere Ommenaren dachten mee over de inrichting. Het ontwerp voor het gebied is verder uitgewerkt door Natuurlijke Tuinen uit Deventer. Al die bijdragen hebben uiteindelijk geleid tot een inrichtingsplan met onder andere een natuurlijk speelterrein voor kinderen. Met een modderpoel, speelvoorzieningen als klimtoestellen, een uitkijktoren en zelfs een fort.

Speelnatuur

Voor de speelnatuur worden voornamelijk natuurlijke producten gebruikt. Centraal staat het fort, dat een landschappelijk element is bestaande uit aarden wallen, stenen muren, betonnen buizen en houten vlonders dat net boven het maaiveld uitkomt. Daarnaast komt een struinpad dat gemarkeerd wordt door natuurstenen steenmannetjes. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat elk kind er kan ravotten, spelen en ontdekken. Als alles mee zit kunnen kinderen vanaf ongeveer half november genieten van de nieuwe speelnatuur.

Daarmee is dan het eerste deel van de ontwikkeling van de Ommermars gerealiseerd. Gerrit Jan Bolks, voorzitter van de Stichting Burgerinitiatief Ommermars kan niet wachten tot de eerste kinderen de speelnatuur gaan ontdekken: “Ik ben blij dat de ontwikkeling van de Ommermars nu echt start na het maken en uitwerken van de plannen. De speelnatuur is het eerste deel en dat gebied is voor kinderen ontzettend mooi om in te klimmen en klauteren. In de zomer kunnen ze lekker spelen in het water. Natuurlijk kan dit op een veilige manier.”

Poort van Ommen

Voor en door Ommenaren: dat is het motto van het plan van het Burgerinitiatief Ommermars. De Ommermars is het gebied dat tussen de Vecht, de Varsenerdijk en het Ommerkanaal ligt; ten zuiden van de woonwijk Dante. De provincie kocht de circa 25 hectare akkergrond jaren geleden in het kader van de ‘ecologische hoofdstructuur’. Maar die plannen gingen uiteindelijk niet door, en de provincie was van plan het weer terug te brengen naar landbouwgrond.

Maar het Burgerinitiatief Ommermars -sinds vorig jaar een stichting- ging daar tegenin. Sinds 2015 zet die werkgroep zich in om van het gebied een natuurgebied te maken, en de ‘poort van Ommen’ de ‘mooiste ontmoetingsplek van Ommen’ te maken. Na veel overleg raakte ook de Stichting Heidehof betrokken. Zij heeft de natuurbegraafplaats bij Hoogengraven gerealiseerd. Daar tegenover stond dat ze in de buurt als compensatie nieuwe natuur moest realiseren. Daarbij werd de connectie gelegd met de Ommermars.

Natuur

In het noordelijk deel van het gebied staat natuur ontdekken voor jong en oud centraal. In het zuidelijk deel is ruimte voor natuur en biodiversiteit, in de vorm van een glooiend landschap met rivierduinen, zandige oevers en steilranden. Met een nieuwe Vechtmeander moet een afwisseling van water en land worden gecreëerd, die allerlei waterbiotopen en organismen ontwikkelingskansen biedt, en natuur de ruimte geeft.

Met een vogelkijkscherm zullen allerlei (water)vogels geobserveerd kunnen worden in de waterpartij en het moerasgebied. In het westelijke deel wordt de bezoeker uitgenodigd zelf de natuur te ontdekken. Ook komen er verharde rolstoelvriendelijke paden, een afgesloten deel voor hondenbezitters, een eilandje en bruggetjes.

Rondleidingen

De start van de ontwikkeling van de Ommermars wordt feestelijk gevierd op zaterdag 11 september, met rondleidingen voor inwoners en belangstellenden. En een besloten bijeenkomst met alle betrokkenen bij de Ommermars en bestuurders. De rondleidingen beginnen om 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Daarbij worden vanzelfsprekend de coronamaatregelen in acht genomen. De groepen bestaan uit maximaal 10 personen. Deelnemers kunnen zich vooraf opgeven via communicatie@ommermars.nl, of op 11 september bij de kraam op de Ommermars.

Aan de rand van het terrein wordt een oprit ingericht, zodat de grond goed kan worden afgevoerd.

De Stichting Burgerinitiatief Ommermars bestaat uit vrijwilligers. Voor de aanleg en het onderhoud van het gebied is de stichting nog op zoek naar meer vrijwilligers. Iedereen die meer informatie wil of graag actief wil meewerken aan de Ommermars, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@ommermars.nl. De stichting wil ook graag in contact komen met de basisschool scholieren die jaren terug meehielpen met het ontwerp. In verband met de privacywetgeving kunnen de scholen de stichting daar niet bij helpen.